Znaleziono 15 artykułów

Józef Grzywna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Społeczeństwo Radomskiego wobec węzłowych problemów szkolnictwa powszechnego w latach 1926-1935 Józef Grzywna s. 9-29
Kielecczyzna wobec plebiscytów na Warmii i Mazurach oraz na Powiślu w 1920 roku Józef Grzywna s. 169-180
„Teatr ludowy na wsi polskiej w okresie II Rzeczypospolitej”, Stefan Józef Pastuszka, Kielce 1990 : [recenzja] Józef Grzywna Stefan Józef Pastuszka (aut. dzieła rec.) s. 188-191
Reforma jędrzejewiczowska w województwie kieleckim w opinii publicznej w latach 1932-1935 Józef Grzywna s. 191-211
"Problem klerykalizacji szkolnictwa powszechnego na Kielecczyźnie 1919-1939 w opinii publicznej", Józef Grzywna, Kielce 1974 : [recenzja] Leonard Grochowski Józef Grzywna (aut. dzieła rec.) s. 226-228
"Szkolnictwo podstawowe na ziemiach zachodnich i północnych w latach 1945-1970", Władysław Szlufik, Kielce 1980 : [recenzja] Józef Grzywna Władysław Szlufik (aut. dzieła rec.) s. 276-279
"Szkolnictwo i oświata polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939", Henryk Polak, Gdańsk 1978 : [recenzja] Józef Grzywna Henryk Polak (aut. dzieła rec.) s. 343-346
"Szkolnictwo na Kielecczyźnie w okresie okupacji 1939-1945", Adam Massalski, Warszawa-Kraków 1975 : [recenzja] Józef Grzywna Adam Massalski (aut. dzieła rec.) s. 371-374
"Zakłady Kształcenia Nauczycieli w Kieleckiem w latach 1945-1970", Adam Szymański, Kielce 1975 : [recenzja] Józef Grzywna Adam Szymański (aut. dzieła rec.) s. 375-377
"Prasa Kielecczyzny - tradycje i współczesność", Mieczysław Adamczyk, Warszawa 1987 : [recenzja] Józef Grzywna Mieczysław Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 380-384
"Problem klerykalizacji szkolnictwa powszechnego na Kielecczyźnie 1919-1939 w opinii publicznej", Józef Grzywna, Kielce 1974 : [recenzja] Zenon Guldon Józef Grzywna (aut. dzieła rec.) s. 381-382
"Polityka oświatowa stronnictw ludowych w latach 1918-1932", Mieczysław Pietrusiewicz, Słupsk 1981 : [recenzja] Józef Grzywna Mieczysław Pietrusiewicz (aut. dzieła rec.) s. 568-570
"Migracja chłopów kieleckich (1945-1949)", Stefan Iwaniak, Kielce 1988 : [recenzja] Józef Grzywna Stefan Iwaniak (aut. dzieła rec.) s. 608-610
"Poglądy Czesława Wycecha na oświatę", komentarze i wybór Stefan Pastuszka, Warszawa 1983 : [recenzja] Józef Grzywna Stefan Pastuszka (aut. dzieła rec.) s. 791-794
"Ruch robotniczy na Kielecczyźnie do 1948 r.", Jan Naumiuk, Warszawa 1986 : [recenzja] Józef Grzywna Jan Naumiuk (aut. dzieła rec.) s. 808-812