Znaleziono 6 artykułów

Bartłomiej Golka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Prasa konspiracyjna ruchu ludowego 1939-1945", Bartłomiej Golka, Białystok 1975 : [recenzja] Mieczysław Adamczyk Bartłomiej Golka (aut. dzieła rec.) s. 112-114
Mieczysław Kafel (1912-1971) Bartłomiej Golka s. 153-157
"Rozwój drukarstwa prasowego i układu graficznego prasy polskiej do roku 1939", Bartłomiej Golka, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T.X (1971) : [recenzja] Andrzej Notkowski Bartłomiej Golka (aut. dzieła rec.) s. 234
Rozwój drukarstwa prasowego i układu graficznego prasy polskiej do roku 1939 Bartłomiej Golka s. 277-302
"Kształtowanie się wiedzy o prasie w Polsce XIX wieku", Bartłomiej Golka, Warszawa 1969 : [recenzja] Mieczysław Kafel Bartłomiej Golka (aut. dzieła rec.) s. 299-302
"Prasa konspiracyjna <ROCHA> 1939-1945", Bartłomiej Golka, Warszawa 1960 : [recenzja] Stanisław Lato Bartłomiej Golka (aut. dzieła rec.) s. 373-376