Znaleziono 15 artykułów

Janusz Gmitruk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Gdy Polska powstanie inaczej będzie..." : chłopska legenda powstań narodowych Janusz Gmitruk s. 7-46
Źródła wiecznego trwania : państwo – Kościół – kultura – wieś Janusz Gmitruk s. 39-77
Jan Dąbski : minister spraw zagranicznych, główny konstruktor traktatu ryskiego Janusz Gmitruk s. 79-97
Wincenty Witos – obrońca ojczyzny. Sylwetka i pamięć 59 Ks. Jerzy Zając, Czasopiśmiennictwo katolickie Wschodnich Kresów II Rzeczypospolitej (cz. II ) Janusz Gmitruk s. 81-102
Dzieje Związku Floriańskiego Janusz Gmitruk s. 123-138
Józef Ryszard Szflik (1930-2008) Janusz Gmitruk Henryk Mierzwiński s. 169-180
Ludowe Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń „Wisła” Janusz Gmitruk s. 217-230
Jan Piekałkiewicz (1892-1943) : współtwórca Polskiego Państwa Podziemnego : (w 70. rocznicę śmierci) Janusz Gmitruk s. 245-294
Przemówienie wygłoszone na pogrzebie Prof. dr. hab. Arkadiusza Jerzego Kołodziejczyka 17 lutego 2011 r. w kościele parafialnym pod wezwaniem "Świętej Trójcy" w Kobyłce Janusz Gmitruk s. 255-257
Maciej Rataj 1884−1940 – sylwetka polityka : na marginesie wystawy w Muzeum Niepodległości Janusz Gmitruk s. 263-290
Skonfiskowano w ,.Gazecie Ludowej” Janusz Gmitruk s. 283-288
"Wrzesień 1939. Wojna na dwa fronty", red. Janusz Gmitruk, Wojciech Włodarkiewicz, Warszawa 2010 : [recenzja] Anna Wielgosz Janusz Gmitruk (aut. dzieła rec.) Wojciech Włodarkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 315-324
Mazowszanie na obczyźnie Adam Stasiński Janusz Gmitruk (aut. dzieła rec.) Zbigniew Judycki (aut. dzieła rec.) Tadeusz Skoczek (aut. dzieła rec.) s. 331-339
"Sprawcy klęski wrześniowej przed sądem historii", pod red. Mieczysława Adamczyka, Janusza Gmitruka, Warszawa 2005 : [recenzja] Piotr Cichoracki Mieczysław Adamczyk (aut. dzieła rec.) Janusz Gmitruk (aut. dzieła rec.) s. 349-353
„Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich. Materiały konkursowe. Tom sygnalny”, red. Andrzej Budzyński, Janusz Gmitruk, Warszawa 1996; „Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich. Materiały konkursowe. T. 2, 3", red. Andrzej Budzyński, Janusz Gmitruk, Warszawa 1997 : [recenzja] Marcin Kula Andrzej Budzyński (aut. dzieła rec.) Janusz Gmitruk (aut. dzieła rec.) s. 500-502