Znaleziono 9 artykułów

Jerzy Centkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metody i techniki badania wiedzy historycznej uczniów szkół podstawowych Jerzy Centkowski s. 97-103
Wybrane kierunki edukacji historyczno-politycznej w Republice Federalnej Niemiec Jerzy Centkowski s. 105-117
"Prasa SD w Polsce Ludowej 1945-1973", Jerzy Centkowski : [recenzja] Jerzy Myśliński Jerzy Centkowski (aut. dzieła rec.) s. 115-118
"Materiały pomocnicze do historii dziennikarstwa Polski Ludowej" z. 1-8, pod red. J. Centkowskiego, A. Słomkowskiej, Warszawa 1971-1976 : [recenzja] Mieczysław Adamczyk Jerzy Centkowski (aut. dzieła rec.) Alina Słomkowska (aut. dzieła rec.) s. 130-133
"Prasa PPR, GL-AL, KRN na Kielecczyźnie : 1942-1945", Alina Słomkowska, Warszawa 1976 : [recenzja] Jerzy Centkowski Alina Słomkowska (aut. dzieła rec.) s. 141-144
"Międzynarodówka Chłopska", Henryk Cimek, Rzeszów 2003 : [recenzja] Jerzy Centkowski Henryk Cimek (aut. dzieła rec.) s. 270-272
"Unia Europejska a Polska – dziś i jutro", Józef Fiszer, Toruń 2002 : [recenzja] Jerzy Centkowski Józef Fiszer (aut. dzieła rec.) s. 273-274
"Stanisław Grabski (1871–1949) : biografia polityczna", Witold Wojdyło, Toruń 2003 : [recenzja] Jerzy Centkowski Witold Wojdyło (aut. dzieła rec.) s. 307-308
"Prasa informacyjno-polityczna Warmii i Mazur 1945-1975. Szkice do monografii", Bohdan Łukaszewicz, Warszawa 1982 : [recenzja] Jerzy Centkowski Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 560-563