Znaleziono 17 artykułów

Piotr Cichoracki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Naczelny Komitet Uczczenia Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego 1935-1939 : mechanizmy działania Piotr Cichoracki s. 37-50
Związek Młodej Polski na Polesiu w latach 1937 -1939 Piotr Cichoracki s. 93-113
Legenda Józefa Piłsudskiego w pierwszych miesiącach niepodległości Piotr Cichoracki s. 107-123
Jędrzej Moraczewski o bitwie pod Kostiuchnówką Piotr Cichoracki Joanna Dufrat s. 121-140
Oficerska obsada "Specjalnego Oddziału przy Wojskowym Więzieniu Śledczym nr IX" Piotr Cichoracki s. 147-164
Trójgłos w sprawie książki o generale Pragłowskim Henryk Bułhak Piotr Cichoracki Piotr Stawecki Daniel Koreś (aut. dzieła rec.) s. 149-164
"Miejsce odosobnienia w Berezie Kartuskiej", Ireneusz Polit, Toruń 2003, "Obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej 1934-1939", Wojciech Śleszyński, Białystok 2003 : [recenzja] Piotr Cichoracki Ireneusz Polit (aut. dzieła rec.) Wojciech Śleszyński (aut. dzieła rec.) s. 188-191
"Zajścia antyżydowskie w Brześciu nad Bugiem 13 V 1937 r.", Wojciech Śleszyński, Białystok 2004, Archiwum Państwowe w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Białymstoku, ss. 139 : [recenzja] Piotr Cichoracki Wojciech Śleszyński (aut. dzieła rec.) s. 214-218
Okoliczności śmierci płk. dypl. Zygmunta Durskiego Piotr Cichoracki s. 223-232
Działalność głównego komisarza cywilnego we wrześniu 1939 roku Piotr Cichoracki s. 233-252
U progu ostatniego etapu działalności : sprawozdanie dla KC KPZB z jesieni 1936 roku Piotr Cichoracki s. 239-250
"Przegląd Historyczno-Wojskowy, nr 1", Warszawa 2000 : [recenzja] Piotr Cichoracki s. 249-252
"Sprawcy klęski wrześniowej przed sądem historii", pod red. Mieczysława Adamczyka, Janusza Gmitruka, Warszawa 2005 : [recenzja] Piotr Cichoracki Mieczysław Adamczyk (aut. dzieła rec.) Janusz Gmitruk (aut. dzieła rec.) s. 349-353
Niezrealizowana koncepcja osądzenia Wacława Kostka-Biernackiego Piotr Cichoracki s. 397-412
"Droga ku anatemie. Wacław Kostek-Biernacki (1884–1957)", Piotr Cichoracki, Warszawa 2009 : [recenzja] Paweł Duber Piotr Cichoracki (aut. dzieła rec.) s. 417-423
Przyczynek do dziejów komunistów w 1939 r. : dwa rękopisy Romana Zambrowskiego Piotr Cichoracki Aleksander Ilin s. 431-438
"Formacje Korpusu Ochrony Pogranicza w 1939 roku", Jerzy R. Prochwicz, Warszawa 2003 : [recenzja] Piotr Cichoracki Jerzy R. Prochwicz (aut. dzieła rec.) s. 435-439