Znaleziono 12 artykułów

Stefan Iwaniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Udział społeczeństwa Kielecczyzny w zagospodarowaniu Ziem Zachodnich w latach 1945-1948 Stefan Iwaniak s. 11-36
Geneza i działalność rad społecznych osadnictwa spółdzielczo-parcelacyjnego w województwie kieleckim (1946-1948) Stefan Iwaniak s. 11-37
Osadnictwo rolne na terenie województwa kieleckiego w latach 1945-1947 Stefan Iwaniak s. 59-81
Parcelacja ziemi obszarniczej na terenie Kielecczyzny i wroga postawa reakcyjnego podziemia (1945 r.) Stefan Iwaniak s. 115-141
"Kieleckie czasopiśmiennictwo konspiracyjne 1939-1945 : (noty bibliograficzne)", Mieczysław Adamczyk, Kielce 1976 : [recenzja] Stefan Iwaniak Mieczysław Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 117-118
Akcja zabezpieczania dóbr podworskich na Kielecczyźnie w latach 1944-1946 Stefan Iwaniak s. 149-198
Straty powiatów nadwiślańskich woj. kieleckiego (1939-1945) i pomoc państwa w ich odbudowie Stefan Iwaniak s. 153-182
"Kieleckie czasopiśmiennictwo konspiracyjne 1939-1945", Mieczysław Adamczyk, Kielce 1976 : [recenzja] Stefan Iwaniak Mieczysław Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 384-386
"Polska Partia Robotnicza na Kielecczyźnie", Jan Naumiuk, Warszawa 1976 : [recenzja] Stefan Iwaniak Jan Naumiuk (aut. dzieła rec.) s. 386-389
"Ziemiańskie dobra kulturowe w województwie kieleckim (1944-1946)", Stefan Iwaniak, Kielce 1996 : [recenzja] Zenon Guldon Stefan Iwaniak (aut. dzieła rec.) s. 455
Juliusz Nowak-Dłużewski 31 III 1893 - 19 IV 1972 Stefan Iwaniak s. 557-558
"Migracja chłopów kieleckich (1945-1949)", Stefan Iwaniak, Kielce 1988 : [recenzja] Józef Grzywna Stefan Iwaniak (aut. dzieła rec.) s. 608-610