Znaleziono 7 artykułów

Józef Szocki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czasopisma i ich miejsce w księgozbiorze domowym Józefa Szujskiego (1835-1883) Józef Szocki s. 71-88
Zbiory literackie i językoznawcze Józefa Przyborowskiego (1823-1896) Józef Szocki s. 75-87
"Domowy świat książek. Wybrane księgozbiory polskie w XIX wieku", Józef Szocki, Kraków 2000 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Józef Szocki (aut. dzieła rec.) s. 93-97
Dzieje wydawnicze utworów Marii Konopnickiej w okresie zaborów (1875-1914) Józef Szocki s. 187-199
Literatura piękna w kulturze czytelniczej uczniów szkół podstawowych : (w świetle badań) Józef Szocki s. 201-211
"Społeczna sytuacja komunikacyjna lektury szkolnej (w świetle literatury przedmiotu i własnych badań)", Józef Szocki, "Ruch Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Alicja Szałagan Józef Szocki (aut. dzieła rec.) s. 274
"Kornel Ujejski jako bibliotekarz", Józef Szocki, "Ruch Literacki" z.2 (1987) : [recenzja] Anna Bujnowska Józef Szocki (aut. dzieła rec.) s. 318