Znaleziono 27 artykułów

Czesław Miłosz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poezja jest jednym gospodarstwem Czesław Miłosz s. 3-4
Poezja jako świadomość Czesław Miłosz s. 5-7
[Wat wykroczył poza literackie mody] Czesław Miłosz s. 5
W stronę kobiet Czesław Miłosz s. 7-14
Nobel Lecture Czesław Miłosz s. 9-18
La grande tentation : le drame des intellectuels dans les democraties populaires Czesław Miłosz s. 81-94
Wielkie pokuszenie : dramat intelektualistów w krajach demokracji ludowej Czesław Miłosz Aleksandra Machowska (tłum.) s. 95-108
Polonistyka za granicą Stanisław Barańczak Daniel Beauvois Bogdana Carpenter Maria Delaperrière Wiktor Erlich Rolf Fieguth Halina Filipowicz Regina Grol-Prokopczyk Beth Holmgren Jerzy R. Krzyżanowski Madeline G. Levine Czesław Miłosz Edward Możejko Aleksander Schenker Halina Stephan Ewa Thompson Thomas Venclova Andrzej Vincenz s. 97-149
Zadania polonistyki Aleksander Fiut Jerzy Jarzębski Czesław Miłosz s. 131-138
Polska szkoła w poezji Aleksander Fiut Czesław Miłosz s. 135-145
Wiersze z naszego klimatu Wallace Stevens Czesław Miłosz (tłum.) s. 140
Przeciw poezji niezrozumiałej Czesław Miłosz s. 151-162
Głos wiernego czytelnika Czesław Miłosz s. 157-159
Postscriptum Czesław Miłosz s. 163-176
O Mickewiczu Czesław Miłosz s. 183
Listy niepublikowane Czesław Miłosz Janina Miłoszowa s. 185-204
    Zacytuj
  • Udostępnij
Samotności nikt nie wybiera... Anna Frajlich Czesław Miłosz s. 197-205
Korespondencja Witold Gombrowicz Czesław Miłosz s. 199-222
"Swedenberg i Dostojewski", Czesław Miłosz, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Małgorzata Piasecka Czesław Miłosz (aut. dzieła rec.) s. 200
Refleksje warszawskie Czesław Miłosz s. 251-256
Komentarz Czesław Miłosz s. 257-258
List Czesława Miłosza do Jerzego Andrzejewskiego. Czesław Miłosz s. 259-261
"Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku", Czesław Miłosz, Warszawa 1987 : [recenzja] Ewa Głębicka Czesław Miłosz (aut. dzieła rec.) s. 266
"Wyprawa w dwudziestolecie", Czesław Miłosz, Kraków 1999 : [recenzja] Arkadiusz Adamczyk Czesław Miłosz (aut. dzieła rec.) s. 314-316
Dramat wiary, dramat niewiary : rzecz o "Traktacie teologicznym" Czesława Miłosza Maciej Szmyd Czesław Miłosz (aut. dzieła rec.) s. 335-339
"W służbie słowa..." : z Czesławem Miłoszem rozmawiała Małgorzata Anna Packalén Parkman, Kraków, grudzień 2003 Czesław Miłosz Małgorzata Anna Packalén Parkman s. 343-356
"Zdaje mi się, że to ja w tłumaczeniu angielskiego wprowadziłem termin «środki masowego przekazu»..." : Miłosz w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ [oprac. Jagna Malejka] Jagna Malejka Czesław Miłosz s. 357-368