Znaleziono 13 artykułów

Mieczysław Porębski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Moderność, moderna, postmodernizm Mieczysław Porębski s. 17-25
Myślenie strukturalne w badaniu sztuki Mieczysław Porębski s. 36-52
Czy metaforę można zobaczyć? Mieczysław Porębski s. 61-78
Teorematy Mieczysław Porębski s. 83-90
Górni i durni Mieczysław Porębski s. 92-101
"Czy metaforę można zobaczyć?", Mieczysław Porębski, "Teksty" nr 6 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Mieczysław Porębski (aut. dzieła rec.) s. 118
Teorematy (2): sztuka i czas Mieczysław Porębski s. 129-145
"Myślenie strukturalne w badaniu sztuki", Mieczysław Porębski, "Teksty" nr 1 (1972) : [recenzja] Janusz Pawłowski Mieczysław Porębski (aut. dzieła rec.) s. 144
Próba syntezy Paweł Taranczewski Mieczysław Porębski (aut. dzieła rec.) s. 150-155
W ikonosferze Tadeusz Nyczek Mieczysław Porębski (aut. dzieła rec.) s. 155-161
"Jeszcze raz o krytyce", Mieczysław Porębski, "Miesięcznik Literacki" R. VI (1971) : [recenzja] Hanna Filipkowska Mieczysław Porębski (aut. dzieła rec.) s. 238
Uwrażliwienie : fragment większej całości Mieczysław Porębski s. 285-294
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Obrazy i informacje", Mieczysław Porębski [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Mieczysław Porębski (aut. dzieła rec.) s. 288