Znaleziono 7 artykułów

Paweł Taranczewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mowa jako medium doświadczenia hermeneutycznego : (niektóre problemy hermeneutyki H. G. Gadamera) Paweł Taranczewski s. 33-51
Próba syntezy Paweł Taranczewski Mieczysław Porębski (aut. dzieła rec.) s. 150-155
Realność ku możliwości Jean Wahl Paweł Taranczewski (tłum.) s. 150-156
Killy o kiczu Paweł Taranczewski Walther Killy (aut. dzieła rec.) s. 151-155
Heidegger Karl Jaspers Paweł Taranczewski (tłum.) s. 163-177
"Rekolekcje" Ingardena Paweł Taranczewski Roman Ingarden (aut. dzieła rec.) s. 168-173
Propozycja Dawydowa Paweł Taranczewski Jurij Dawydow (aut. dzieła rec.) s. 177-180