Znaleziono 25 artykułów

Bożena Wojnowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem artysty w powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza "622 upadki Bunga" Bożena Wojnowska s. 39-76
Literatura popularna w oczach publicystów "Głosu" i "Przeglądu Społecznego" (1900-1907) Bożena Wojnowska s. 49-73
"Sztuka upadła i niech koniec jej będzie lekki. O katastrofizmie S. I. Witkiewicza", Bożena Wojnowska, "Odra" R. 12 (1972) : [recenzja] Bożena Wojnowska Bożena Wojnowska (aut. dzieła rec.) s. 110
"Pisarz wobec przemysłu kulturalnego", Stanisław Kuszewski, "Miesięcznik Literacki" R. 8 (1973) : [recenzja] Bożena Wojnowska Stanisław Kuszewski (aut. dzieła rec.) s. 134
"Witkacy jako pantagruelista", Michał Głowiński [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Bożena Wojnowska Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 140
    Zacytuj
  • Udostępnij
Listy Jakuba Goldszmita do Józefa Ignacego Kraszewskiego Bożena Wojnowska s. 153-195
"Arcy-kobieta", Helena Zaworska, "Twórczość" R. XXVIII (1972) : [recenzja] Bożena Wojnowska Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) s. 171
">>Nowe wiersze<< Władysława Broniewskiego", Sławomir Kędzierski, "Rocznik Towarzystwa im. Adama Mickiewicza" R. 6 (1971) : [recenzja] Bożena Wojnowska Sławomir Kędzierski (aut. dzieła rec.) s. 182
"Amerykańska powieść Reymonta", Barbara Kocówna, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R. 6 (1971) : [recenzja] Bożena Wojnowska Barbara Kocówna (aut. dzieła rec.) s. 184
"Elementy naturalizmu i impresjonizmu w technice narracyjnej Witkiewicza", Henryk Kurczab, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie. Nauki Humanistyczne. Filologia Polska", z. 5 (1970) : [recenzja] Bożena Wojnowska Henryk Kurczab (aut. dzieła rec.) s. 188
" O >>ludomanii<< w Młodej Polsce. (Rekonesans)", Bożena Wojnowska, "Ruch Literacki" nr 2 (1974) : [recenzja] Bożena Wojnowska Bożena Wojnowska (aut. dzieła rec.) s. 193
"Witkacy na scenie amerykańskiej", Daniel C. Gerould, "Odra", T. 12 (1972), nr 4 : [recenzja] Bożena Wojnowska Daniel C. Gerould (aut. dzieła rec.) s. 200
"Program estetyczny Miriama", Władysław Loranc, "Miesięcznik Literacki", T. 7 (1972), nr 7 : [recenzja] Bożena Wojnowska Władysław Loranc (aut. dzieła rec.) s. 210
"Rola języka i kultury anglo-amerykańskiej w twórzości Stanisława Ignacego Witkiewicza", Maria Birkenmajer, "Przegląd Humanistyczny" R.XVI (1972) : [recenzja] Bożena Wojnowska Maria Birkenmajer (aut. dzieła rec.) s. 211
"Przybyszewski i literatura rosyjska", Hanna Galska, "Przegląd Humanistyczny", T. 16 (1972), nr 4 : [recenzja] Bożena Wojnowska Hanna Galska (aut. dzieła rec.) s. 212
"Program ideowo-artystyczny >>Życia<< za redakcji Ludwika Szczepańskiego", Aleksander Żyga, "Ruch Literacki", T. 13 (1972), z. 3 : [recenzja] Bożena Wojnowska Aleksander Żyga (aut. dzieła rec.) s. 214
"Problem artysty w powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza "622 upadki Bunga", Bożena Wojnowska, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Bożena Wojnowska Bożena Wojnowska (aut. dzieła rec.) s. 221
"O pewnej modernistycznej właściwości prozy Brunona Schulza / na przykładzie >>Sklepów cynamonowych<< Bożena Wojnowska Krzysztof Miklaszewski (aut. dzieła rec.) s. 223
"Program literacki Ignacego Fika", Stanisław Kuszewski, "Miesięcznik Literacki", T. 7 (1972), nr 8 : [recenzja] Bożena Wojnowska Stanisław Kuszewski (aut. dzieła rec.) s. 240
"Kształtowanie rzeczywistości scenicznej w teatrze S. I. Witkiewicza", Lech Sokół, "Przegląd Humanistyczny", T. 16 (1972), nr 4 : [recenzja] Bożena Wojnowska Lech Sokół (aut. dzieła rec.) s. 244
"Między modernizmem a awangardą. Sztuka i osobowość w >>Nowych formach w malarstwie<< Stanisława Ignacego Witkiewicza", Bożena Wojnowska, "Ruch Literacki" R. XII (1971) : [recenzja] Bożena Wojnowska Bożena Wojnowska (aut. dzieła rec.) s. 248
"Listy Stanisława Ignacego Witkiewicza do Heleny Czerwijowskiej", "Twórczość" R.XXVI (1971) : [recenzja] Bożena Wojnowska s. 252
"Ku otchłani : (dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905)", Teresa Walas, Kraków 1986 : [recenzja] Bożena Wojnowska Teresa Walas (aut. dzieła rec.) s. 291-302
"Poglądy Wilhelma Feldmana jako krytyka literackiego", Andrzej Jazowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Prace Komisji Historycznoliterackiej, Nr 25, komitet redakcyjny: członkowie: Zygmunt Czerny, Wincenty Danek, Jerzy Jarowiecki, Ryszard Łużny, Henryk Markiewicz, Jan Nowakowski, Tadeusz Ulewicz, Kazimierz Wyka, sekretarz: Józef Białek, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, ss. 186, 2 nlb. : [recenzja] Bożena Wojnowska Andrzej Jazowski (aut. dzieła rec.) s. 316-324
"Literatura popularna w oczach publicystów >>Głosu<< i >>Przeglądu Społecznego<< (1900-1907)", Bożena Wojnowska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Bożena Wojnowska (aut. dzieła rec.) s. 384