Znaleziono 5 artykułów

Arno Will

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Polska i Polacy w niemieckiej prozie literackiej XIX wieku ", Arno Will, Łódź 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Arno Will (aut. dzieła rec.) s. 165
"Motywy polskie w krótkich formach literackich niemieckiego obszaru językowego. 1794-1914", Arno Will, Wrocław 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Arno Will (aut. dzieła rec.) s. 193
Powstania polskie w niemieckiej beletrystyce XIX wieku Arno Will s. 230-253
"Hamburger Wespen" a powstanie styczniowe w Królestwie Arno Will s. 243-247
"Polska i Polacy w niemieckiej prozie literackiej XIX wieku", Arno Will, Łódź 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydziału I - Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii, Nr 70, ss. 124 : [recenzja] Stefan Treugutt Arno Will (aut. dzieła rec.) s. 377-381