Znaleziono 3 artykuły

Maria Józefacka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Komedia poetycka dwudziestolecia międzywojennego Maria Józefacka s. 77-111
"Komedia poetycka dwudziestolecia międzywojennego", Maria Józefacka, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Maria Józefacka (aut. dzieła rec.) s. 219
"Religia a literatura. Bibliografia. Prace polskie. 1966-1969", opracował Zespół Komisji Badań nad Literaturą Katolicką KUL: Maria Błońska, Maria Józefacka, Maria Kunowska-Porębna, redaktor Maria Błońska, Lublin 1972, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Materiały Pomocnicze dla Studentów KUL, ss. 138 + errata na luźnej kartce : [recenzja] Teresa Tyszkiewicz Maria Błońska (aut. dzieła rec.) Maria Józefacka (aut. dzieła rec.) Maria Kunowska-Porębna (aut. dzieła rec.) s. 341-344