Znaleziono 7 artykułów

Sław Krzemień-Ojak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityk a twórca : (w 100 rocznicę urodzin W. I. Lenina) Sław Krzemień-Ojak s. 3-15
Przyszłość tradycji : próba prognostycznego ujęcia roli dziedzictwa w kulturze Sław Krzemień-Ojak s. 4-7
Ultimo Croce i jego filozoficzny testament Sław Krzemień-Ojak s. 43-57
Żegnanie postmodernizmu? : rozważania o przyszłości antropologii Sław Krzemień-Ojak s. 74-83
De la découverte du vrai Homère : contribution aux études sur l'esthétique de Vico Sław Krzemień-Ojak s. 159-165
Vico et le XXe siècle Sław Krzemień-Ojak s. 187-196
"Polityk a twórca / w 100 rocznicę urodzin W.I. Lenina Zygmunt Ziątek Sław Krzemień-Ojak (aut. dzieła rec.) s. 219