Znaleziono 9 artykułów

Tadeusz Mizia

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przepisy dla szkół parafialnych z 1780 roku Tadeusz Mizia s. 22-38
Komisje porządkowe cywilno-wojskowe a szkolnictwo parafialne w okresie Sejmu Czteroletniego Tadeusz Mizia s. 40-92
Stosunek konferderacji targowickiej do Komisji Edukacji Narodowej Bożenna Michalik Tadeusz Mizia s. 66-84
Przejawy chłopskiej inicjatywy oświatowej w okresie Sejmu Czteroletniego Tadeusz Mizia s. 67-73
Ideologia oświatowa Grzegorza Piramowicza Tadeusz Mizia s. 75-98
"Mistrz Francesco nie lubił średniowiecznych dialektów", Tadeusz Mizia, "Przegląd Humanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Barbara Otwinowska Tadeusz Mizia (aut. dzieła rec.) s. 143
"Bilderatlas zur Schul- und Erziehungsgeschichte", Robert Alt, Berlin 1960 : [recenzja] Tadeusz Mizia Robert Alt (aut. dzieła rec.) s. 193-196
"Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych", Janina Lubieniecka, Warszawa 1960 : [recenzja] Tadeusz Mizia Janina Lubieniecka (aut. dzieła rec.) s. 208-211
"Protokoły posiedzeń Komisji Edukacji Narodowej 1786-1794", oprac. Tadeusz Mizia, Wrocław 1969 : [recenzja] Andrzej Woltanowski Tadeusz Mizia (aut. dzieła rec.) s. 519-521