Znaleziono 5 artykułów

Szymon Starowolski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wojownicy sarmaccy", Szymon Starowolski, Warszawa 1978 : [recenzja] Jerzy Stranawski Szymon Starowolski (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 182
"Wojownicy sarmaccy", Szymon Starowolski, przekł. i wstęp Jerzy Starnawski, Warszawa 1979 : [recenzja] Maria Sierocka Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) Szymon Starowolski (aut. dzieła rec.) s. 190
"Wybór pism", przeł. z tekstów łac., wybrał i oprac. Ignacy Lewandowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Andrzej Borowski Ignacy Lewandowski (aut. dzieła rec.) Szymon Starowolski (aut. dzieła rec.) s. 222-224
"Setnik pisarzów polskich albo Pochwały i żywoty stu najznakomitszych pisarzów polskich", Szymon Starowolski, Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Szymon Starowolski (aut. dzieła rec.) s. 249
"Setnik pisarzów polskich albo pochwały i żywoty stu najznakomitszych pisarzów polskich", Szymon Starowolski, przełożył i komentarzem opatrzył Jerzy Starnawski, wstęp napisali Franciszek Bielak i Jerzy Starnawski, indeks nazwisk zstawiła Teresa Starnawska, Kraków 1970, Nakładem Wydawnictwa Literackiego, ss. 366, 2 nlb. + 9 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Zbigniew Nowak Franciszek Bielak (aut. dzieła rec.) Teresa Starnawska (aut. dzieła rec.) Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) Szymon Starowolski (aut. dzieła rec.) s. 276-281