Znaleziono 7 artykułów

Maria Sierocka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Warszawa XVI-XVII wieku", z. 2, pod red. Aliny Wawrzyńczyk i Andrzeja Sołtana, Warszawa 1977 : [recenzja] Maria Sierocka Andrzej Sołtan (aut. dzieła rec.) Alina Wawrzyńczyk (aut. dzieła rec.) s. 169-170
"Mecenat artystyczny mieszczaństwa krakowskiego w XVII wieku", Michał Rożek, Kraków 1977 : [recenzja] Maria Sierocka Michał Rożek (aut. dzieła rec.) s. 173-174
"Szkolnictwo parafialne w Wielkopolsce w XVII i XVIII wieku (w świetle wizytacji kościelnych)", Stanisław K. Olczak, Lublin 1978 : [recenzja] Maria Sierocka Stanisław K. Olczak (aut. dzieła rec.) s. 175
"Wojownicy sarmaccy", Szymon Starowolski, przekł. i wstęp Jerzy Starnawski, Warszawa 1979 : [recenzja] Maria Sierocka Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) Szymon Starowolski (aut. dzieła rec.) s. 190
"Dwór murowany w Polsce XVI wieku (wieża, kamienica, kasztel)", Teresa Jakimowicz, Warszawa-Poznań 1979 : [recenzja] Maria Sierocka Teresa Jakimowicz (aut. dzieła rec.) s. 421-422
"Statistical studies of historical social structure", K. W. Watcher, E. A. Hammel, P. Laslett, New York-San Francisco-London 1978 : [recenzja] Maria Sierocka E. A. Hammel (aut. dzieła rec.) P. Laslett (aut. dzieła rec.) K. W. Watcher (aut. dzieła rec.) s. 433-434
"Życie codzienne hugonotów od edyktu nantejskiego do Rewolucji Francuskiej", Michel Richard, Warszawa 1978 : [recenzja] Maria Sierocka Michel Richard (aut. dzieła rec.) s. 591