Znaleziono 30 artykułów

Zbigniew Nowak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Literatura sowizrzalska wobec reformacji Zbigniew Nowak s. 17-32
Rola Żandarmerii Wojskowej z perspektywy realizacji zadań Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Zbigniew Nowak s. 74-91
Uprawnienia dowódcze inspektorów Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Zbigniew Nowak s. 85-95
"Księga wpisów uczniów Gimnazjum Gdańskiego. 1580-1814", Zbigniew Nowak, Przemysław Szafran, Warszawa 1974 : [recenzja] Zygmunt Brocki Zbigniew Nowak (aut. dzieła rec.) Przemysław Szafran (aut. dzieła rec.) s. 137
"Barok - epoka przeciwieństw", Janusz Pelc, indeks oprac. Teresa Obiedzińska, Warszawa 1993 : [recenzja] Zbigniew Nowak Teresa Obiedzińska (aut. dzieła rec.) Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 181-185
"Kazimierz Brodziński jako historyk literatury", Rościsław Skręt, Warszawa-Kraków 1962, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Prace Komisji Historycznoliterackiej, Numer 3, redaktor naukowy Stanisław Pigoń, s. 150, 2 nlb. : [recenzja] Zbigniew Nowak Rościsław Skręt (aut. dzieła rec.) s. 206-211
"Album uczniów Chełmińskiego Gimnazjum Akademickiego 1692-1816", Zbigniew Nowak, Przemysław Szafran, Wrocław [etc.] 1975 : [recenzja] Jan Krukowski Zbigniew Nowak (aut. dzieła rec.) Przemysław Szafran (aut. dzieła rec.) s. 220-223
"Poeci nowołacińscy Torunia", Leon Witkowski, redaktor naukowy: Bronisław Nadolski, Toruń 1958, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Prace Wydziału Fililogiczno-Filozoficznego, tom 7, zeszyt 3, s. 44 : [recenzja] Zbigniew Nowak Bronisław Nadolski (aut. dzieła rec.) Leon Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 262-266
"Studia inedita", Juliusz Kleiner, opracował Jerzy Starnawski, Lublin 1964, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 452, 2 nlb. : [recenzja] Zbigniew Nowak Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) s. 267-273
"Setnik pisarzów polskich albo pochwały i żywoty stu najznakomitszych pisarzów polskich", Szymon Starowolski, przełożył i komentarzem opatrzył Jerzy Starnawski, wstęp napisali Franciszek Bielak i Jerzy Starnawski, indeks nazwisk zstawiła Teresa Starnawska, Kraków 1970, Nakładem Wydawnictwa Literackiego, ss. 366, 2 nlb. + 9 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Zbigniew Nowak Franciszek Bielak (aut. dzieła rec.) Teresa Starnawska (aut. dzieła rec.) Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) Szymon Starowolski (aut. dzieła rec.) s. 276-281
"Przysłowia i metaforyka potoczna w twórczości Słowackiego", Jan Mirosław Kasjan, Toruń 1966, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego, tom XVII, zeszyt 2, ss. 172 + errata na wklejce : [recenzja] Zbigniew Nowak Jan Mirosław Kasjan (aut. dzieła rec.) s. 283-288
"Wokół teatru i literatury. (Studia i szkice)", Stefania Skwarczyńska, Warszawa 1970, Instytut Wydawniczy «Pax», ss. 366, 2 nlb. + 3 wklejki ilustr. : [recenzja] Zbigniew Nowak Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 305-311
Jan Rybiński : zapomniany poeta pomorski doby Odrodzenia Zbigniew Nowak Anna Świderska s. 321-371
"Jan Dantyszek, portret renesansowego humanisty", Zbigniew Nowak, Wrocław 1982 : [recenzja] Danuta Bogdan Zbigniew Nowak (aut. dzieła rec.) s. 327-330
"Nauka o stylach w retorykach polskich XVII wieku", Zbigniew Rynduch, Gdańsk 1967, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział I - Nauk Społecznych i Humanistycznych, Seria Monografii, Nr 25, ss. 130, 2 nlb. + 1 kartka erraty : [recenzja] Zbigniew Nowak Zbigniew Rynduch (aut. dzieła rec.) s. 337-347
Kontrreformacyjne adapacje "Albertusów" : z dziejów formowania się satyrycznej poetyki kontrreformacyjnej w Polsce XVII wieku Zbigniew Nowak s. 363-385
"Problematyka morska w piśmiennictwie polskim do końca XVIII wieku (zarys bibliograficzny)", Zbigniew Nowak, Gdańsk 1972 : [recenzja] Zygmunt Brocki Zbigniew Nowak (aut. dzieła rec.) s. 375-376
"Kronika mistrzów pruskich", Marcin Murinius, wstęp i oprac. Zbigniew Nowak, Olsztyn 1989 : [recenzja] Grzegorz Białuński Marcin Murinius (aut. dzieła rec.) Zbigniew Nowak (aut. dzieła rec.) s. 383-384
"Z historii i teorii literatury", seria trzecia, Konrad Górski, Warszawa 1971, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 344 + errata na wklejce : [recenzja] Zbigniew Nowak Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 386-392
"Myśliwiec", Tomasz Bielawski, oprac. i wstępem poprzedzili Zbigniew Nowak i Wacław Odyniec, Olsztyn 1980 : [recenzja] Bronisław Sałuda Tomasz Bielawski (aut. dzieła rec.) Zbigniew Nowak (aut. dzieła rec.) Wacław Odyniec (aut. dzieła rec.) s. 463-467
"Jana Rybińskiego „Gęśli różnorymnych” Księga I", Zbigniew Nowak, Anna Świderska, Gdańsk 1958, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, s. 47 + 4 fotokopie : [recenzja] Roman Pollak Zbigniew Nowak (aut. dzieła rec.) Anna Świderska (aut. dzieła rec.) s. 479-480
"Początki sztuki drukarskiej na Pomorzu w XV wieku", Zbigniew Nowak, Gdańsk 1976 : [recenzja] Jerzy Przeracki Zbigniew Nowak (aut. dzieła rec.) s. 503-506
"Z działalności literackiej braci czeskich w Polsce (XVI-XVII w.)", Jerzy Śliziński, Wrocław-Warszawa 1959, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, s. 186, 1 nlb. : [recenzja] Zbigniew Nowak Jerzy Śliziński (aut. dzieła rec.) s. 523-528
"Ze studiów nad „Księgami narodu i pielgrzymstwa polskiego”", Zbigniew Nowak, „Roczniki Humanistyczne”, t. X, z. 1: „Prace z Polonistyki”, Lublin 1961, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 5-124 : [recenzja] Stanisław Szczepiński Zbigniew Nowak (aut. dzieła rec.) s. 540-544
"Literatura antyjezuicka w Polsce 1578-1625. Antologia", opracował oraz wstępem i przypisami opatrzył Janusz Tazbir, Warszawa 1963, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, s. 246, 2 nlb. : [recenzja] Zbigniew Nowak Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 584-589
"Książka polska w dawnym Gdańsku", Zbigniew Nowak, Damroka Majkowska, Marian Pelczar, Gdańsk 1973 : [recenzja] Zygmunt Brocki Damroka Majkowska (aut. dzieła rec.) Zbigniew Nowak (aut. dzieła rec.) Marian Pelczar (aut. dzieła rec.) s. 596
"Słownik języka Adama Mickiewicza", tom 1 (A-Ć), redaktorzy naczelni: Konrad Górski i Stefan Hrabec, przewodniczący komitetu redakcyjnego Kazimierz Wyka, członkowie: Zenon Klemensiewicz, Maria Renata Mayenowa, Leon Płoszewski, Jadwiga Rużyło-Pawłowska, Halina Safarewiczowa, Stefan Saski, Halina Turska, Czesław Zgorzelski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. XLVI, 656 : [recenzja] Zbigniew Nowak Konrad Górski (aut. dzieła rec.) Stefan Hrabec (aut. dzieła rec.) Zenon Klemensiewicz (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Leon Płoszewski (aut. dzieła rec.) Jadwiga Rużyło-Pawłowska (aut. dzieła rec.) Halina Safarewiczowa (aut. dzieła rec.) Stefan Saski (aut. dzieła rec.) Halina Turska (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 598-612
"Wybór mów staropolskich", wybrał i opracował Bronisław Nadolski, Wrocław-Kraków 1961, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 175, s. CXII, 362, 2 nlb. : [recenzja] Zbigniew Nowak Bronisław Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 601-610
"Z historii i teorii literatury", Konrad Górski, seria druga, Warszawa 1964, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 414, 2 nlb. + 1 wklejka ilustr. oraz 1 wklejka erraty : [recenzja] Zbigniew Nowak Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 653-665
Katowicka Sesja Naukowa w setną rocznicę urodzin Żeromskiego Zbigniew Nowak s. 663-668