Znaleziono 14 artykułów

Franciszek Bielak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Antynomja Dygasińskiego : szkic Franciszek Bielak s. 39-46
"Ożywienie związków z Włochami w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz seminarium Stanisława Windakiewicza", Franciszek Bielak, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Franciszek Bielak (aut. dzieła rec.) s. 93
W pięćdziesięciolecie Franciszek Bielak s. 97-104
Julian Krzyżanowski Franciszek Bielak s. 103-109
Ignacy Chrzanowski i Stefan Kołaczkowski w Oddziale Krakowskim Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (Wspomnienia) Franciszek Bielak s. 137-141
Ludwik Kamykowski Franciszek Bielak s. 184-187
Mikołaj Mazanowski Franciszek Bielak s. 261-263
"Setnik pisarzów polskich albo pochwały i żywoty stu najznakomitszych pisarzów polskich", Szymon Starowolski, przełożył i komentarzem opatrzył Jerzy Starnawski, wstęp napisali Franciszek Bielak i Jerzy Starnawski, indeks nazwisk zstawiła Teresa Starnawska, Kraków 1970, Nakładem Wydawnictwa Literackiego, ss. 366, 2 nlb. + 9 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Zbigniew Nowak Franciszek Bielak (aut. dzieła rec.) Teresa Starnawska (aut. dzieła rec.) Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) Szymon Starowolski (aut. dzieła rec.) s. 276-281
Jan Stanisław Bystroń (20 października 1892 - 18 listopada 1964) [nekrolog] Franciszek Bielak s. 301-303
Henryk Trzpis Franciszek Bielak s. 405-407
Kazimierz Lewicki Franciszek Bielak s. 429-430
Jan Czubek (1849-1932) Franciszek Bielak s. 555-569
Juliusz Saloni (23 kwietnia 1891 - 26 kwietnia 1963) [nekrolog] Franciszek Bielak s. 571-574
Adam Bar (20 XII 1895 - 29 III 1955) [nekrolog] Franciszek Bielak s. 596-599