Znaleziono 17 artykułów

Dorota Simonides

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Więź regionalna a "mała ojczyzna" Dorota Simonides s. 65-75
Children's Folklore and Adult's Folklore Agnieszka Kukulska Dorota Simonides s. 93-108
"Gadka za gadką. 300 podań, bajek i anegdot z Górnego Śląska", Dorota Simonides, Józef Ligęza, Katowice 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Józef Ligęza (aut. dzieła rec.) Dorota Simonides (aut. dzieła rec.) s. 186
Zapomniana mowa drzew Magdalena Wójtowicz Dorota Simonides (aut. dzieła rec.) s. 187-192
"Współczesny folklor słowny dzieci i nastolatków", Dorota Simonides, Warszawa 1976 : [recenzja] Joanna Żebrowska Dorota Simonides (aut. dzieła rec.) s. 211
"Współczesna śląska proza ludowa", Dorota Simonides, Oploe 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Dorota Simonides (aut. dzieła rec.) s. 231
"Współczesność a tradycja w nowszych opowiadaniach ludowych", Dorota Simonides [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Dorota Simonides (aut. dzieła rec.) s. 236
"Mechanizm życia opowiadań ludowych (na przykładzie Śląska)", Dorota Simonides [w:] "Między dawnymi a nowymi laty...", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Dorota Simonides (aut. dzieła rec.) s. 238
"Powstanie śląskie we współczesnych opowiadaniach ludowych", Dorota Simonides, Opole 1972: [recenzja] Elżbieta Jaworska Dorota Simonides (aut. dzieła rec.) s. 239
"Rola współczesnych opowiadań ludowych w żywym środowisku społecznym", Dorota Simonides, Poznań 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Dorota Simonides (aut. dzieła rec.) s. 250
"Z metodyki badań nad współczesną prozą ustną", Dorota Simonides, "Literatura Ludowa" nr 1 (1976) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Dorota Simonides (aut. dzieła rec.) s. 250
"Z recepcji >>Bajarza polskiego<< A.J. Glińskiego", Dorota Simonides [w:] "Ludowość dawniej i dziś. Studia folklorystyczne pod red. R. Górskiego i J. Krzyżanowskiego", Wrocław 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Dorota Simonides (aut. dzieła rec.) s. 253
"Z zagadnień opowiadań gatunków ludowych", Dorota Simonides, Opole 1973 : [recenzja] Maria Prussak Dorota Simonides (aut. dzieła rec.) s. 265
"Julian Krzyżanowski a śląska folklorystyka", Dorota Simonides, "Literatura Ludowa" nr 3 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Dorota Simonides (aut. dzieła rec.) s. 272
"Dlaczego drzewa przestały mówić? Ludowa wizja świata", Dorota Simonides, Opole 2010 : [recenzja] Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska Dorota Simonides (aut. dzieła rec.) s. 274-275
Mądrość ludowa po śląsku Agnieszka Kościuk Dorota Simonides (aut. dzieła rec.) s. 301-302
"Z problemów tekstologii folklorystycznej", Dorota Simonides, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Dorota Simonides (aut. dzieła rec.) s. 373