Znaleziono 2 artykuły

Telesfor Poźniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dramaturgia rosyjska w Polsce na początku wieku XX", Telesfor Poźniak, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Filologia Rosyjska XIV, Opole 1975 : [recenzja] Maria Prussak Telesfor Poźniak (aut. dzieła rec.) s. 226
"Polonistyka radziecka : literaturoznawstwo", wybór, wstęp i notatki o autorach: Bazyli Białokozowicz, Warszawa 1985 : [recenzja] Telesfor Poźniak Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) s. 337-341