Znaleziono 25 artykułów

Roman Zimand

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Siużet" - co to za zwierz? Roman Zimand s. 42-52
Tłumacz-zdrajca i tłumaczenie-zdrada Roman Zimand s. 56-71
Rynek Roman Zimand s. 103-110
Dyskusja Małgorzata Baranowska Maria Janion Zbigniew Jarosiński Marian Płachecki Zofia Stefanowska Ewa Szary Janusz Sławiński Halina Walfisz Andrzej Walicki Roman Zimand Stefan Żółkiewski s. 126-138
"Pułapki socjologii literatury", Roman Zimand [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary Roman Zimand (aut. dzieła rec.) s. 136
">>Siużet<< -co to za zwierz?", Roman Zimand, "Teksty" nr 6 (1972) : [recenzja] Janusz Pawłowski Roman Zimand (aut. dzieła rec.) s. 150
"Preliminaria do "Klechd" Leśmiana", Roman Zimand, Warszawa 1971 : [recenzja] Ewa Szary Roman Zimand (aut. dzieła rec.) s. 150
O narodach w ośmiuset egzemplarzach Roman Zimand Józef Chlebowczyk (aut. dzieła rec.) s. 156-164
Lekcje francuskiego : (z listów nie napisanch) Roman Zimand s. 157-165
Słownik pojęć służących do owijania w bawełnę Roman Zimand (tłum.) s. 160-172
"Lingwistyka kartezjańska" Chomsky'ego : próba lektury niefachowej Roman Zimand s. 163-177
Est modus in rebus? Roman Zimand s. 163-165
"Lingwistyka kartezjańska Chomsky'ego. Próba lektury niefachowej", Roman Zimand, "Pamiętnik Literacki", T. 63 (1972), z. 3 : [recenzja] Ewa Szary Roman Zimand (aut. dzieła rec.) s. 168
    Zacytuj
  • Udostępnij
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Teresa Brzozowska Jadwiga Czachowska Helena Kapełuś Bolesław W. Lewicki Barbara Winklowa Alina Witkowska Michał Witkowski Zofia Wołoszyńska Roman Zimand s. 171-184
"Tłumacz-zdrajca i tłumaczenie-zdrada", Roman Zimand, "Teksty" nr 6 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Roman Zimand (aut. dzieła rec.) s. 176
Alegoria narzucona Rosemond Tuve Roman Zimand (tłum.) s. 177-190
Poetyka przestrzeni artystycznej Dmitrij S. Lichaczow Roman Zimand (tłum.) s. 245-255
Baudelaire wobec krytyki strukturalnej Georges Mounin Roman Zimand (tłum.) s. 247-254
Witold Gombrowicz, czyli szlachcica polskiego pojedynki cieniów François Bondy Roman Zimand (tłum.) s. 263-275
Ludzie - opowieści Tzvetan Todorov Roman Zimand (tłum.) s. 269-281
"Rynek", Roman Zimand, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Roman Zimand (aut. dzieła rec.) s. 273
"O potrzebie historii literatury. Szkice polonistyczne z lat 1944-1967", Kazimierz Wyka, indeks zestawiła Anna Lisowska, Warszawa 1969, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Studiów Literackich, pod redakcją Henryka Markiewicza, ss. 362, 2 nlb. : [recenzja] Roman Zimand Anna Lisowska (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 316-330
"Porównania : studia o kulturze modernizmu", pod red. Romana Zimanda, indeks zestawiła Izabela Jarosińska, Warszawa 1983 : [recenzja] Magdalena Popiel Izabela Jarosińska (aut. dzieła rec.) Roman Zimand (aut. dzieła rec.) s. 417-426
Kilka prac o "złej" literaturze Roman Zimand s. 543-556
"Trzy studia o Boyu", Roman Zimand, Warszawa 1961, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 369, 3 nlb. [książka niniejsza stanowi wariant pracy doktorskiej pt. "Publicystyka literacka Tadeusza Żeleńskiego (Boya)", pisanej w Instytutcie Badań Literackich pod kierunkiem prof. dra H. Markiewicza] : [recenzja] Zbigniew Żabicki Roman Zimand (aut. dzieła rec.) s. 570-578