Znaleziono 5 artykułów

Zbigniew Czeczot-Gawrak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ekran a nowa krytyka artystyczna", Zbigniew Czeczot-Gawrak, "Miesięcznik Literacki" nr 6 (1976) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Zbigniew Czeczot-Gawrak (aut. dzieła rec.) s. 180
"Szkice do portretu Irzykowskiego", Zbigniew Czeczot-Gawrak, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1976) : [recenzja] Marek Gumkowski Zbigniew Czeczot-Gawrak (aut. dzieła rec.) s. 186
"Z badań nad początkami filmologii", Zbigniew Czeczot-Gawrak, Wrocław 1975 : [recenzja] Marek Gumkowski Zbigniew Czeczot-Gawrak (aut. dzieła rec.) s. 207
"Zarys dziejów teorii filmu pierwszego pięćdziesięciolecia", Zbigniew Czeczot-Gawrak, Wrocław 1977 : [recenzja] Małgorzata Szejna Zbigniew Czeczot-Gawrak (aut. dzieła rec.) s. 272
Filmowa przyszłość muzeów Zbigniew Czeczot-Gawrak s. 377-387