Znaleziono 6 artykułów

Jadwiga Ziętarska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia prac Zdzisława Libery Zofia Rejman Jadwiga Ziętarska s. 13-31
Streszczenia rozpraw doktorskich Jan Błoński Cecylia Gajkowska Halina Ivaničkowa Adam Jarosz Augustyn Jendrysik Janina Kamionkowa Urszula Krauze Bohdan Królikowski Feliksa Lichodziejewska Zofia Maślińska-Nowakowa Zdzisław Piasecki Edward Polanowski Adela Pryszczewska-Kozołub Elżbieta Sarnowska-Temeriusz Stanisław Siekierski Marian Wańczowski Ryszard Wojciechowski Helena Woroszyńska-Synowiec Marta Wyka-Hussakowska Włodzimierz Wójcik Józef Zając Jadwiga Ziętarska Eugenia Łoch s. 103-170
Pod wezwaniem Cycerona i Horacego Jadwiga Ziętarska s. 105-116
"Pod wezwaniem Cicerona i Horacego", Jadwiga Ziętarska, "Teksty" nr 1 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Jadwiga Ziętarska (aut. dzieła rec.) s. 176
"Relacje Jana Potockiego z Turcji, Egiptu i Maroka na tle piśmiennictwa podróżniczego doby Oświecenia", Jadwiga Ziętarska, "Przegląd Humanistyczny" R. 17 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Jadwiga Ziętarska (aut. dzieła rec.) s. 242
"Sztuka przekładu w poglądach literackich polskiego Oświecenia", Jadwiga Ziętarska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Studia z Okresu Oświecenia, tom X, komitet redakcyjny: Elżbieta Aleksandrowska, Teresa Kostkiewiczowa, Zdzisław Libera, ss. 326, 2 nlb. + 7 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Zofia Sinko Jadwiga Ziętarska (aut. dzieła rec.) s. 467-473