Znaleziono 1 artykuł

Jerzy Chudziński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
">>Wieś<< (1934-1935) na tle chłopskiej prasy lat trzydziestych", Jerzy Chudziński, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP Kraków z.56, Prace Historycznoliterackie VI, Kraków 1975 : [recenzja] Krystyna Sierocka Jerzy Chudziński (aut. dzieła rec.) s. 184