Znaleziono 3 artykuły

Józef Zbigniew Białek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem noweli Ludwig Fryde s. 91-124
"Jak kochać dziecko, czyli o pisarstwie Janusza Korczaka", Józef Zbigniew Białek, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP Kraków z.56, Prace Historycznoliterackie VI, Kraków 1975 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Józef Zbigniew Białek (aut. dzieła rec.) s. 180
"Ludwik Fryde jako krytyk literacki", Józef Zbigniew Białek, Warszawa-Kraków 1962, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Prace Komisji Historycznoliterackiej, Numer 2, s. 190, 2 nlb. : [recenzja] Małgorzata Książek-Czermińska Józef Zbigniew Białek (aut. dzieła rec.) s. 266-270