Znaleziono 7 artykułów

Artur Górski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Zawisza Czarny dramat Juliusza Słowackiego z autografu", wyd. Artur Górski, Kraków 1906 : [recenzja] Tadeusz Dąbrowski Artur Górski (aut. dzieła rec.) s. 97-111
J. Słowackiego uwagi na marginesie broszury Gołembiowskiego Artur Górski s. 108-110
">>Znachor<< i >>Profesor Wilczur<< - przedwojenne melodramaty filmowe", Artur Górski, "Zeszyty Naukowe UJ". DLI. Prace Historycznoliterackie z.40, Kraków 1980 : [recenzja] Maria Kalinowska Artur Górski (aut. dzieła rec.) s. 289
"Pisma Juliusza Słowackiego : zbiór utworów wydanych za życia i po śmierci autora", z przedm. i w układzie Artura Górskiego, Kraków 1908 : [recenzja] Artur Górski (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 391-393
"Dzieła", Adam Mickiewicz, Wydanie Narodowe, teksty wydania opracowano staraniem Komitetu Redakcyjnego pod przewodnictwem Leona Płoszewskiego, t. 6: "Pisma prozą", część II: "Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego; pisma polityczne z lat 1832-1835", pisma francuskie przełożył Artur Górski, tom opracował Leon Płoszewski, Warszawa 1950, «Czytelnik», s. 259, 1 nlb.; t. 15: "Listy", część II: od roku 1832 do roku 1844, tom opracował Stanisław Pigoń, Warszawa 1954, «Czytelnik», s. 623, 1 nlb. : [recenzja] Adam Lewak Artur Górski (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) Leon Płoszewski (aut. dzieła rec.) s. 582-590
"Dzieła" Adam Mickiewicz, Wydanie Narodowe, teksty wydania opracowano staraniem Komitetu Redakcyjnego pod przewodnictwem Leona Płoszewskiego, t. 4: "Pan Tadeusz", tekst i uwagi o tekście przygotował Leon Płoszewski, objaśnienia przygotował Julian Krzyżanowski, Warszawa 1948, «Czytelnik», s. 442, 2 nlb.; t. 6: "Pisma prozą", część II: "Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego; pisma polityczne z lat 1832-1835", pisma francuskie przełożył Artur Górski, tom opracował Leon Płoszewski, Warszawa 1950, «Czytelnik», s. 259, 1 nlb. : [recenzja] Zofia Stefanowska Artur Górski (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Leon Płoszewski (aut. dzieła rec.) s. 590-604
"Rzecz o Adamie Mickiewiczu", Artur Górski, Warszawa-Kraków 1908 : [recenzja] Aureli Drogoszewski Artur Górski (aut. dzieła rec.) s. 672-681