Znaleziono 19 artykułów

Leon Płoszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z podróży naukowej do Paryża (maj-czerwiec 1960). Leon Płoszewski s. 62
Wyspiański o utworach Mickiewicza Leon Płoszewski s. 77-91
Wacław Borowy (1890-1950) Leon Płoszewski s. 101-103
Mickiewicz w korespondencji i zapiskach Leonarda Niedźwieckiego Leon Płoszewski s. 189-285
Przyczynki Mickiewiczowskie. I. Poprawki do chronologii listów Mickiewicza i Towiańskiego (z lat 1841-7) ; II. Przekłady z Emersona w t. zw. "Zdaniach Mickiewicza do A. Chodźki ; III. Tytuły "Prelekcyj" Mickiewicza ; IV. Niemiecka slawistka o "Prelekcjach" Leon Płoszewski s. 213-221
Pierwsza redakcya "Spiewów historycznych : (z r. 1809) Leon Płoszewski s. 276-290
Przyczynki mickiewiczowskie. Część druga. I. J. U. Niemcewicz o Mickiewiczu ; II. Nota Mickiewicza o sposobie napisania historiji polskiej ; III. Poprawki do chronologji listów i przemówień Mickiewicza : część druga Leon Płoszewski s. 294-306
Wykład wstępny Mickiewicza w "Collège de France" : (wydany z autografu wraz z uwagami krytycznemi) Leon Płoszewski s. 307-331
"Zygmunt August : sceny dramatyczne", Stanisław Wyspiański, przygot. do druku Leon Płoszewski, Warszawa 1930 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Leon Płoszewski (aut. dzieła rec.) Stanisław Wyspiański (aut. dzieła rec.) s. 311
"Literatura słowiańska. Kurs pierwszy", Adam Mickiewicz, w przekładzie i opracowaniu Leona Płoszewskiego, Warszawa 1952, Dzieła, Wydanie narodowe, t. 8 i 9, „Czytelnik”, s. 394 i 254 : [recenzja] Henryk Batowski Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Leon Płoszewski (aut. dzieła rec.) s. 317-329
O Wydaniu Narodowym "Dzieł" Mickiewicza Leon Płoszewski s. 317-340
Przegląd pism i not Towiańskiego z lat 1841-8 Leon Płoszewski s. 332-345
"Literatura słowiańska. Kurs drugi", Adam Mickiewicz, w przekładzie i opracowaniu Leona Płoszewskiego, Warszawa 1952, Dzieła, Wydanie narodowe, t. 10, «Czytelnik», s. 468 : [recenzja] Henryk Batowski Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Leon Płoszewski (aut. dzieła rec.) s. 346-352
"Dzieła", Adam Mickiewicz, Wydanie Narodowe, teksty wydania opracowano staraniem Komitetu Redakcyjnego pod przewodnictwem Leona Płoszewskiego, t. 6: "Pisma prozą", część II: "Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego; pisma polityczne z lat 1832-1835", pisma francuskie przełożył Artur Górski, tom opracował Leon Płoszewski, Warszawa 1950, «Czytelnik», s. 259, 1 nlb.; t. 15: "Listy", część II: od roku 1832 do roku 1844, tom opracował Stanisław Pigoń, Warszawa 1954, «Czytelnik», s. 623, 1 nlb. : [recenzja] Adam Lewak Artur Górski (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) Leon Płoszewski (aut. dzieła rec.) s. 582-590
"Dzieła" Adam Mickiewicz, Wydanie Narodowe, teksty wydania opracowano staraniem Komitetu Redakcyjnego pod przewodnictwem Leona Płoszewskiego, t. 4: "Pan Tadeusz", tekst i uwagi o tekście przygotował Leon Płoszewski, objaśnienia przygotował Julian Krzyżanowski, Warszawa 1948, «Czytelnik», s. 442, 2 nlb.; t. 6: "Pisma prozą", część II: "Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego; pisma polityczne z lat 1832-1835", pisma francuskie przełożył Artur Górski, tom opracował Leon Płoszewski, Warszawa 1950, «Czytelnik», s. 259, 1 nlb. : [recenzja] Zofia Stefanowska Artur Górski (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Leon Płoszewski (aut. dzieła rec.) s. 590-604
Trembecki jako tłómacz Tassa Leon Płoszewski s. 594-599
"Słownik języka Adama Mickiewicza", tom 1 (A-Ć), redaktorzy naczelni: Konrad Górski i Stefan Hrabec, przewodniczący komitetu redakcyjnego Kazimierz Wyka, członkowie: Zenon Klemensiewicz, Maria Renata Mayenowa, Leon Płoszewski, Jadwiga Rużyło-Pawłowska, Halina Safarewiczowa, Stefan Saski, Halina Turska, Czesław Zgorzelski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. XLVI, 656 : [recenzja] Zbigniew Nowak Konrad Górski (aut. dzieła rec.) Stefan Hrabec (aut. dzieła rec.) Zenon Klemensiewicz (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Leon Płoszewski (aut. dzieła rec.) Jadwiga Rużyło-Pawłowska (aut. dzieła rec.) Halina Safarewiczowa (aut. dzieła rec.) Stefan Saski (aut. dzieła rec.) Halina Turska (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 598-612
Słowacki w listach i zapiskach Niedźwiedzkiego Leon Płoszewski s. 608-635
Mickiewicziana I Leon Płoszewski Adam Lewak (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 644-648