Znaleziono 22 artykuły

Ewa Graczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Zapoznać się z istotną swoją strukturą" Ewa Graczyk s. 123-128
Zapiski z grudnia 1981 Ewa Graczyk s. 135-137
"Ćma : o Stanisławie Przybyszewskiej", Ewa Graczyk, Warszawa 1994 : [recenzja] Erazm Kuźma Ewa Graczyk (aut. dzieła rec.) s. 139-144
"Prawda jako problem poetycki", Jerzy Ziomek, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Ewa Graczyk Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 184
"Narracja uzasadnieniem idei >>Bram raju<< J.Andrzejewskiego", Alicja Baluch, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Ewa Graczyk Alicja Baluch (aut. dzieła rec.) s. 186
"Napoleon-pisarz i jego maksymy", Leopold Gluck, Monika Senkowska-Gluck, "Miesięcznik Literacki" z.2 (1981) : [recenzja] Ewa Graczyk Leopold Gluck (aut. dzieła rec.) Monika Senkowska-Gluck (aut. dzieła rec.) s. 198
"Człowiek łupem Fortuny. (Koncepcja losu ludzkiego w >>Lidii<< Wacława Potockiego)", Tomasz Bereda, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1981) : [recenzja] Ewa Graczyk Tomasz Bereda (aut. dzieła rec.) s. 215
"Przed wybuchem wstrząsnąć : o twórczości Witolda Gombrowicza w okresie międzywojennym", Ewa Graczyk, Gdańsk 2004; "Geografia pragnień : opowieść o Gombrowiczu", Janusz Margański, Kraków 2005; "Słabość i bunt : o twórczości Franza Kafki w świetle Gombrowiczowskiej koncepcji „niedojrzałości”", Małgorzata Klentak-Zabłocka, Toruń 2005; "Argentyńskie przygody Gombrowicza", Klementyna Suchanow, Kraków 2005 : [recenzja] Marian Bielecki Ewa Graczyk (aut. dzieła rec.) Małgorzata Klentak-Zabłocka (aut. dzieła rec.) Janusz Margański (aut. dzieła rec.) Klementyna Suchanow (aut. dzieła rec.) s. 225-237
"Teoria poezji mesjanistycznej w prelekcjach paryskich. (Zarys problematyki)", Krzysztof Rutkowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1980) : [recenzja] Ewa Graczyk Krzysztof Rutkowski (aut. dzieła rec.) s. 246
"Impresjonizm i ekspresjonizm w >>Ziemi obiecanej<< W.St.Reymonta. (Rekonesans)", Magdalena Popiel, "Zeszyty Naukowe UJ" DL. Prace Historycznoliterackie z.39, Kraków 1980 : [recenzja] Ewa Graczyk Magdalena Popiel (aut. dzieła rec.) s. 255
"O frazeologii współczesnej prasy (na materiale >>Expressu Poznańskiego<<)", Stanisław Bąba, "Studia Polonistyczne" VII Poznań 1979 : [recenzja] Ewa Graczyk Stanisław Bąba (aut. dzieła rec.) s. 264
"O >>Fachowcu<< Wacława Berenta. Przyczynek do dziejów naturalizmu w Polsce", Marian Zaczyński, "Zeszyty Naukowe UJ". DL. Prace Historycznoliterackie z.39, Kraków 1980 : [recenzja] Ewa Graczyk Marian Zaczyński (aut. dzieła rec.) s. 281
Wiedźma w kościele : o filmie "Wątpliwość" Johna Patricka Shanleya Ewa Graczyk s. 305-308
Maluśka ziemia obiecana Ewa Graczyk s. 313-314
"Manifest literacki. (Próba opisu funkcjonowania w komunikacji kulturowej)", Czesław Panek, "Litteraria" XI, Prace Wr. Tow. Nauk. S.A., Nr 208, Wrocław 1979 : [recenzja] Ewa Graczyk Czesław Panek (aut. dzieła rec.) s. 328
"Cztery spojrzenia na Różewicza", Andrzej Falkiewicz, "Twórczość" nr 8 (1980) : [recenzja] Ewa Graczyk Andrzej Falkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 356
"Stanisław Vincenz, czyli kontynuacja dialogów Platona", Eugeniusz Czaplejewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1981) : [recenzja] Ewa Graczyk Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 367
"Fiodor Dostojewski w twórczości Stanisława Brzozowskiego i Stefana Żeromskiego. Studium porównawcze", Ludwika Jazukiewicz-Osełkowska, Warszawa 1980 : [recenzja] Ewa Graczyk Ludwika Jazukiewicz-Osełkowska (aut. dzieła rec.) s. 370
">>Dusza polska w ciemności żyjąca<<. Listy Josepha Conrada-Korzeniowskiego do Wincentego Lutosławskiego", Jerzy Illg, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1981) : [recenzja] Ewa Graczyk Wincenty Illg (aut. dzieła rec.) s. 381
"Zdradliwy >>Złodziej<< Iwaszkiewicza", Małgorzata Siemiowska, "Dialog" nr 6 (1980) : [recenzja] Ewa Graczyk Małgorzata Siemiowska (aut. dzieła rec.) s. 410
"Zejście z Kapitolu", Ryszard Przybylski, "Twórczość" nr 12 (1981) : [recenzja] Ewa Graczyk Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 413
"Adama Hanuszkiewicza strategia wobec widza", Agnieszka Koecher-Hensel, "Dialog" nr 11 (1981) : [recenzja] Ewa Graczyk Agnieszka Koecher-Hensel (aut. dzieła rec.) s. 443