Znaleziono 5 artykułów

Marian Zaczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pierwszy tekst Jana Błońskiego o Witoldzie Gombrowiczu Marian Zaczyński s. 258-261
    Zacytuj
  • Udostępnij
"O >>Fachowcu<< Wacława Berenta. Przyczynek do dziejów naturalizmu w Polsce", Marian Zaczyński, "Zeszyty Naukowe UJ". DL. Prace Historycznoliterackie z.39, Kraków 1980 : [recenzja] Ewa Graczyk Marian Zaczyński (aut. dzieła rec.) s. 281
"Adama Skwarczyńskiego walka o ideologię", Marian Zaczyński, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.55 : [recenzja] Anna Bujnowska Marian Zaczyński (aut. dzieła rec.) s. 294
"O >>Fachowcu<< Wacława Berenta. Przyczynek do dziejów naturalizmu w Polsce", Marian Zaczyński, "Zeszyty Naukowe UJ" DL. Prace Historycznoliterackie z.39, Kraków 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Marian Zaczyński (aut. dzieła rec.) s. 327
">>Młodość jest rzeźbiarką, co wykuwa żywot cały<<. Z dziejów ruchu niepodległościowego w Galicji (o lwowskim >>Promieniu<<)", Marian Zaczyński, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.53, Kraków 1984 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Marian Zaczyński (aut. dzieła rec.) s. 366