Znaleziono 6 artykułów

Monika Senkowska-Gluck

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Napoleon-pisarz i jego maksymy", Leopold Gluck, Monika Senkowska-Gluck, "Miesięcznik Literacki" z.2 (1981) : [recenzja] Ewa Graczyk Leopold Gluck (aut. dzieła rec.) Monika Senkowska-Gluck (aut. dzieła rec.) s. 198
"Historia państwa i prawa Polski, t. 3", pod red. Juliusza Bardacha i Moniki Senkowskiej-Gluck, Warszawa 1981 : [recenzja] Andrzej Szwarc Juliusz Bardach (aut. dzieła rec.) Monika Senkowska-Gluck (aut. dzieła rec.) s. 212-213
"Kościół katolicki w prawodawstwie Księstwa Warszawskiego", ks. Tadeusz Walachowicz, Lublin 1984 : [recenzja] Monika Senkowska-Gluck Tadeusz Walachowicz (aut. dzieła rec.) s. 400-403
"Europa i świat w epoce napoleońskiej", pod red. Moniki Senkowskiej-Gluck, Warszawa 1977 : [recenzja] Władysław Zajewski Monika Senkowska-Gluck (aut. dzieła rec.) s. 570-576
"Rządy napolitańskie w Ilirii 1809-1813", M. Senkowska-Gluck, Wrocław [etc.] 1980 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Monika Senkowska-Gluck (aut. dzieła rec.) s. 596-597
"Théodore Desorgues ou la Désorganisation, Aix-Paris 1763-1808", Michel Vovelle, Paris 1985, seria Univers Historique : [recenzja] Monika Senkowska-Gluck Michel Vovelle (aut. dzieła rec.) s. 798-802