Znaleziono 1 artykuł

Tomasz Bereda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Człowiek łupem Fortuny. (Koncepcja losu ludzkiego w >>Lidii<< Wacława Potockiego)", Tomasz Bereda, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1981) : [recenzja] Ewa Graczyk Tomasz Bereda (aut. dzieła rec.) s. 215