Znaleziono 12 artykułów

Wiesław Juszczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mroczne źródło poznania Wiesław Juszczak s. 9-25
Lekcja pejzażu według "Króla-Ducha" Wiesław Juszczak s. 30-54
Dwie krytyki: "krytyczna" i "komentująca" Wiesław Juszczak s. 38-55
Dziwny naturalizm i realizm uduchowiony Wiesław Juszczak s. 98-112
Dwa eseje o malowaniu natury : przestrzeń jako "forma formata" (o obrazach Jacka Sempolińskiego, 1971) Wiesław Juszczak s. 112-119
O "Weselu" Andrzeja Wajdy : splot symboliczny Wiesław Juszczak s. 140-145
"Laokoon Williama Blake'a", Wiesław Juszczak, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 11 : [recenzja] Izabela Jarosińska Wiesław Juszczak (aut. dzieła rec.) s. 148
"Dwie krytyki:>>krytyczna<< i >>komentująca<<", Wiesław Juszczak, "Teksty" nr 4 (1972) : [recenzja] M. P. Wiesław Juszczak (aut. dzieła rec.) s. 153
"Lekcja pejzażu według Króla-Ducha", Wiesław Juszczak, "Teksty" nr 3 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Wiesław Juszczak (aut. dzieła rec.) s. 187
"Szkic do traktatu o formie", Wiesław Juszczak, "Twórczość" nr 1 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Wiesław Juszczak (aut. dzieła rec.) s. 195
W sprawie "drobnego szczegółu" Wiesław Juszczak s. 195-196
"Zasłona w rajskie ptaki albo o granicach >>okresu powieści<<", Wiesław Juszczak, Warszawa 1981 : [recenzja] Anna Bujnowska Wiesław Juszczak (aut. dzieła rec.) s. 197