Znaleziono 19 artykułów

Ryszard Mączyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Architekt Komisji Edukacji Narodowej. Nadzór nad budynkami szkół w latach 1777-1793 Ryszard Mączyński s. 7-88
Opis historyczny Konwiktu Warszawskiego księży pijarów Kajetan Kamieński s. 7-107
Żoliborski Konwikt Pijarów Ryszard Mączyński s. 7-71
"In honorem Sancti Ioannis Nepomuceni" - polskie wota dla katedry św. Wita w Pradze Ryszard Mączyński s. 23-53
"In honorem Sancti Ioannis Nepomuceni" - polskie wota dla katedry św. Wita w Pradze Ryszard Mączyński s. 23-53
Edukacja z zakresu sztuk plastycznych w warszawskich szkołach pijarów (1740-1833) Ryszard Mączyński s. 25-65
Aleksander Fredro wobec powstania listopadowego Ryszard Mączyński s. 81-116
"Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych", Mario Praz, Tłum.W.Jekiel, Warszawa 1981 : [recenzja] Ryszard Mączyński Mario Praz (aut. dzieła rec.) s. 120
Warszawski pomnik Jana Tarły Ryszard Mączyński s. 159-167
Fasada pijarskiego gmachu Collegium Nobilium w Warszawie Ryszard Mączyński s. 168-184
"Edukacja historyczna społeczeństwa polskiego w XIX w. Zbiór studiów", Red. J.Maternicki, Warszawa 1981 : [recenzja] Ryszard Mączyński s. 168
"Młodzi romantycy wobec walki Greków o niepodległość w latach 1817-1828", Alicja Bochenek, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1981) : [recenzja] Ryszard Mączyński Alicja Bochenek (aut. dzieła rec.) s. 217
Jak pijarzy dykcjonarz Daneta wydawali (czyli o pożytku sięgania do źródeł) Ryszard Mączyński s. 219
"Nowa edycja >>Dożywocia<< Fredry w serii BN", Ryszard Mączyński, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Ryszard Mączyński (aut. dzieła rec.) s. 237
"Inicjatywy Jana Zamoyskiego na polu kultury artystycznej", Jerzy Kowalczyk, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1981) : [recenzja] Ryszard Mączyński Jerzy Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 239
"Poezja emocji", Marek Prejs, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1981) : [recenzja] Ryszard Mączyński Marek Preis (aut. dzieła rec.) s. 255
Kilka uwag po lekturze artykułu Ryszarda Mączyńskiego "Jak pijarzy dykcjonarz Daneta wydawali (czyli o pożytku sięgania do źródeł)" Anna Bocnakowa Ryszard Mączyński (aut. dzieła rec.) s. 401-405
W odpowiedzi Pani Profesor Annie Bochnakowej Ryszard Mączyński s. 405-408
Szanowna Redakcjo! Ryszard Mączyński s. 431