Znaleziono 10 artykułów

Stanisław Urbańczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Bogurodzica" : problem czasu powstania i tła kulturowego Stanisław Urbańczyk s. 35-70
Językoznawstwo słowiańskie w Polsce Stanisław Urbańczyk s. 70-72
"Barok w polskiej kulturze, literaturze i języku" Stanisław Urbańczyk s. 72-73
Bibliografia polskiej slawistyki językoznawczej W. Górecka Stanisław Urbańczyk s. 155-233
Głos w dyskusji o pochodzeniu polskiego języka literackiego Stanisław Urbańczyk s. 196-215
">>Bogurodzica<<. Problemy czasu powstania i tła kulturalnego", Stanisław Urbańczyk, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1978) :[ recenzja] Barbara Więzik Stanisław Urbańczyk (aut. dzieła rec.) s. 252
Bibliografia polskiej slawistyki językoznawczej za lata 1965-1967 Stanisław Urbańczyk W. Żurowska-Górecka s. 277-391
"Osobliwości leksykalne w języku Stanisława Witkiewicza", Magdalena Nowotny-Szybistowa, redaktor naukowy Stanisław Urbańczyk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 166 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Magdalena Nowotny-Szybistowa (aut. dzieła rec.) Stanisław Urbańczyk (aut. dzieła rec.) s. 370-375
"Uniwersytet za kolczastym drutem (Sachsenhausen-Dachau)", Stanisław Urbańczyk, Kraków 1969 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Stanisław Urbańczyk (aut. dzieła rec.) s. 403-405
"Słowniki, ich rodzaje i użyteczność", Stanisław Urbańczyk, Wrocław [etc.] 1964 : [recenzja] Stanisław Urbańczyk (aut. dzieła rec.) s. 434