Znaleziono 13 artykułów

Feliksa Lichodziejewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z podróży naukowej do USRR (9.X.1962-21.X.1962). Feliksa Lichodziejewska s. 34-35
Sprawozdania z podróży naukowych Feliksa Lichodziejewska Janusz Pelc Stefan Żółkiewski s. 43-45
Sprawozdanie z podróży naukowych Danuta Danek Teresa Dobrzyńska Hanna Dziechcińska Ryszard Górski Feliksa Lichodziejewska Anna Sobolewska Stefan Treugutt Andrzej Werner s. 63-72
Streszczenia rozpraw doktorskich Jan Błoński Cecylia Gajkowska Halina Ivaničkowa Adam Jarosz Augustyn Jendrysik Janina Kamionkowa Urszula Krauze Bohdan Królikowski Feliksa Lichodziejewska Zofia Maślińska-Nowakowa Zdzisław Piasecki Edward Polanowski Adela Pryszczewska-Kozołub Elżbieta Sarnowska-Temeriusz Stanisław Siekierski Marian Wańczowski Ryszard Wojciechowski Helena Woroszyńska-Synowiec Marta Wyka-Hussakowska Włodzimierz Wójcik Józef Zając Jadwiga Ziętarska Eugenia Łoch s. 103-170
Korespondencja Broniewskiego z córką : 1941-1945 Feliksa Lichodziejewska s. 147-174
Korespndencja Władysława Broniewskiego z Bronisławem Sylwinem Kencbokiem s. 149-219
Historia trzech wierszy Władysława Broniewskiego Feliksa Lichodziejewska s. 189-202
"Poezja Władysława Broniewskiego", Tadeusz Bujnicki, Kraków 1970 : [recenzja] Feliksa Lichodziejewska Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 210
"Kontakty Broniewskiego z literaturą rosyjską w dwudziestoleciu międzywojennym", Feliksa Lichodziejewska [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Feliksa Lichodziejewska (aut. dzieła rec.) s. 232
"Bunt wybłyskujący z wiersza", Feliksa Lichodziejewska, "Odra" nr 3 (1971) : [recenzja] Feliksa Lichodziejewska Feliksa Lichodziejewska (aut. dzieła rec.) s. 232
"Twórczość Bronisława Broniewskiego. Monografia bibliograficzna", Feliksa Lichodziejewska, Warszawa 1973 : [recenzja] Feliksa Lichodziejewska Feliksa Lichodziejewska (aut. dzieła rec.) s. 244
Z ineditów Władysława Broniewskiego s. 561-566
Z pracowni poetyckiej Władysława Broniewskiego Feliksa Lichodziejewska s. 569-584