Znaleziono 10 artykułów

Mieczysław Jackiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Статья-некролог Адама Мицкевича на смерть А. С. Пушкина С. : (к вопросу об исследованиях польских литературоведов) Mieczysław Jackiewicz s. 97-103
"Szkoła białoruska" w polskiej literaturze romantycznej Mieczysław Jackiewicz s. 113-121
"Polskie życie kulturalne w Republice Litewskiej 1919-1940", Mieczysław Jackiewicz, Olsztyn 1997 : [recenzja] Krzysztof Tarka Mieczysław Jackiewicz (aut. dzieła rec.) s. 164-166
Polskojęzyczna twórczość biskupa Antanasa Baranauskasa Mieczysław Jackiewicz s. 211-220
"Sztuki Włodzimierza Majakowskiego w teatrach polskich w latach 1965-1976", Mieczysław Jackiewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 11 (1976) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Mieczysław Jackiewicz (aut. dzieła rec.) s. 220
"Książka i prasa na ziemi wileńskiej: drukarnie, wydawnictwa, księgarnie, biblioteki, czasopisma XVI w.-1945 r.", oprac. Mieczysław Jackiewicz, Bydgoszcz 2008 : [recenzja] Ewa Andrysiak Mieczysław Jackiewicz (aut. dzieła rec.) s. 229-233
"Lew Tołstoj na scenach polskich (1898-1976)", Mieczysław Jackiewicz, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" V (1979) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Mieczysław Jackiewicz (aut. dzieła rec.) s. 281
"Być nauczycielem Polakiem na Litwie - kształcenie w języku polskim nauczycieli wczesnej edukacji (1945-2000)", Danuta Kamilewicz-Rucińska, Olsztyn 2010 : [recenzja] Mieczysław Jackiewicz Danuta Kamilewicz-Rucińska (aut. dzieła rec.) s. 495-497
"Polskie życie kulturalne w Republice Litewskiej 1919-1940", Mieczysław Jackiewicz, Olsztyn 1997 : [recenzja] Edward Czapiewski Mieczysław Jackiewicz (aut. dzieła rec.) s. 503-507
Polska edycja antologii literackiej ziem pruskich Janusz Jasiński Kazimierz Brakoniecki (aut. dzieła rec.) Zbigniew Chojnowski (aut. dzieła rec.) Oleg Głuszkin (aut. dzieła rec.) Mieczysław Jackiewicz (aut. dzieła rec.) Doris Kraemer (aut. dzieła rec.) Winfried Lipscher (aut. dzieła rec.) Rimantas Černiauskas (aut. dzieła rec.) s. 577-585