Znaleziono 16 artykułów

Katarzyna Rosner

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Narracja jako struktura rozumienia Katarzyna Rosner s. 7-15
Stanley Fish, czyli pozorny radykalizm konstruktywistycznej teorii interpretacji Katarzyna Rosner s. 9-15
    Zacytuj
  • Udostępnij
Współćzesne stanowista narratywistyczne w filozofii historii a problem relatywizmu? Katarzyna Rosner s. 29-44
Wszyscy jesteśmy poststrukturalistami Katarzyna Rosner s. 33-40
Problematyka uniwersaliów w radzieckiej semiotyce kultury Katarzyna Rosner s. 73-90
Od formalizmu do strukturalizmu Ann Shukman Katarzyna Rosner (tłum.) s. 102-113
Semiotyka a kultura literacka Katarzyna Rosner Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 111-115
Gramatyki tekstowe a proces twórczy Katarzyna Rosner s. 119-124
"Problematyka uniwersaliów w radzieckiej semiotyce kultury", Katarzyna Rosner, "Teksty" nr 4 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Katarzyna Rosner (aut. dzieła rec.) s. 127
"Gramatyki tekstowe a proces twórczy", Katarzyna Rosner, "Teksty" nr 2 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Katarzyna Rosner (aut. dzieła rec.) s. 133
Kategoria języków funkcjonalnych w badaniach nad literaturą Katarzyna Rosner s. 167-203
Komentarz do recenzji Tomasza Majewskiego z mojej książki "Narracja, tożsamość i czas" Katarzyna Rosner s. 199-201
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Kategoria języków funkcjonalnych w badaniach nad literaturą", Katarzyna Rosner, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1979) : [recenzja] Joanna Zawadzka Katarzyna Rosner (aut. dzieła rec.) s. 255
Presupozycje i intertekstualność Jonathan Culler Katarzyna Rosner (tłum.) s. 297-312
A. J. Greimasa semiotyka narracji Katarzyna Rosner s. 341-352
"O funkcji poznawczej dzieła literackiego", Katarzyna Rosner, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XVIII, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (red. naczelny), Teresa Kostkiewiczowa (sekr. redakcji), Jan Trzynadlowski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 194 : [recenzja] Jerzy Kmita Katarzyna Rosner (aut. dzieła rec.) s. 353-363