Znaleziono 15 artykułów

Halina Manikowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Halina Manikowska s. 11-14
Od "domus civium" do pałacu komunalnego : Średniowieczne początki siedziby władz miejskich Halina Manikowska s. 15-35
"Wizje społeczne w herezjach średniowiecznych", Stanisław Bylina, Wrocław 1974 : [recenzja] Halina Manikowska Stanisław Bylina (aut. dzieła rec.) s. 118-122
„Crime, society and the law in Renaissance Italy”, wyd. T. Dean, K. J. P. Lowe, Cambridge 1994 : [recenzja] Halina Manikowska T. Dean (aut. dzieła rec.) K. J. P. Lowe (aut. dzieła rec.) s. 127-130
"Geschichte der Stadt Breslau", Peter Eschenloer, wyd. i wstęp Gunhild Roth, Münster-New York-München-Berlin 2003 : [recenzja] Halina Manikowska Peter Eschenloer (aut. dzieła rec.) Gunhild Roth (aut. dzieła rec.) s. 202-205
„Kultura pisma w średniowieczu. Znane problemy, nowe metody”, red. Anna Adamska, Paweł Kras, Lublin 2013 : [recenzja] Halina Manikowska Anna Adamska (aut. dzieła rec.) Paweł Kras (aut. dzieła rec.) s. 209-215
"Le voleur de paradis. Le bon larron dans l’art et la société (XIVe-XVIe siècles)", Christiane Klapisch-Zuber, Paris 2015 :[recenzja] Halina Manikowska Christiane Klapisch-Zuber (aut. dzieła rec.) s. 243-246
Kultura religijna na ziemiach polskich w średniowieczu w nowym oświetleniu : (Halina Manikowska, Wojciech Brojer, Animarum cultura : studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu) Piotr Węcowski Wojciech Brojer (aut. dzieła rec.) Halina Manikowska (aut. dzieła rec.) s. 263-270
Sacrum w społeczeństwie późnoantycznym i średniowiecznym (w związku z książką Sacrum. Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym, pod red. Anety Pieniądz– Skrzypczak i Jerzego Pysiaka) Halina Manikowska Jerzy Pysiak (aut. dzieła rec.) Aneta Pieniądz– Skrzypczak (aut. dzieła rec.) s. 271-276
"Legenda św. Jadwigi-obieg i transformacja. >>Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza<<", Halina Manikowska, Wrocław 1978 : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Halina Manikowska (aut. dzieła rec.) s. 371
„Nadzór i represja. Władza i społeczeństwo w późnośredniowiecznej Florencji”, Halina Manikowska, Warszawa 1993 : [recenzja] Juliusz Bardach Halina Manikowska (aut. dzieła rec.) s. 405-408
Policja i służby porządkowe we Florencji w drugiej połowie XIV wieku Halina Manikowska s. 515-526
"Władza książęca na Śląsku w XIII wieku", Jerzy Mularczyk, Wrocław 1984 : [recenzja] Halina Manikowska Jerzy Mularczyk (aut. dzieła rec.) s. 562-567
"Wonderful Blood. Theology and Practice in Late Medieval Northern Germany and Beyond", Caroline Walker Bynum, Philadelphia 2007 : [recenzja] Halina Manikowska Caroline Walker Bynum (aut. dzieła rec.) s. 630-636
„Piety and charity in late medieval Florence”, John Henderson, Oxford 1994 : [recenzja] Halina Manikowska John Henderson (aut. dzieła rec.) s. 660-663