Znaleziono 6 artykułów

Jerzy Pysiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gest monarchy i wizualizacja symboliki rytuałów związanych z kultem relikwii – translatio i ostensio reliquiarum Jerzy Pysiak s. 165-186
"Marks czy Maryja? Komuniści i Jasna Góra w apogeum stalinizmu (1950-1956)", Damien Thiriet, tł. Jerzy Pysiak, wprow. Marcin Kula, Warszawa 2002 : [recenzja] Dariusz Jarosz Marcin Kula (aut. dzieła rec.) Jerzy Pysiak (aut. dzieła rec.) Damien Thiriet (aut. dzieła rec.) s. 208-213
Sacrum w społeczeństwie późnoantycznym i średniowiecznym (w związku z książką Sacrum. Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym, pod red. Anety Pieniądz– Skrzypczak i Jerzego Pysiaka) Halina Manikowska Jerzy Pysiak (aut. dzieła rec.) Aneta Pieniądz– Skrzypczak (aut. dzieła rec.) s. 271-276
Filip August, Paryż i trojański rodowód Królestwa Francji Jerzy Pysiak s. 485-492
Król i bestia. Cudowne i tajemnicze spotkania królów ze zwierzętami Jerzy Pysiak s. 505-518, 617
„Saint Louis”, Jacques Le Goff, Paris 1996 : [recenzja] Jerzy Pysiak Jacques Le Goff (aut. dzieła rec.) s. 881-887