Znaleziono 14 artykułów

Stefania Szczurkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Evaluation for the Professional Development of Adult Education Staff Mirosław Grewiński Michał Rupert Stefania Szczurkowska s. 53-72
Multiculturalism in education in Spain Stefania Szczurkowska s. 109-125
Evaluation of adult education staff - evaluator's profile Wojciech Duranowski Stefania Szczurkowska s. 135-148
Szkolnictwo wyższe w Wielkiej Brytanii : specyfika rozwoju i finansowania uczelni : przeszłość i teraźniejszość Stefania Szczurkowska s. 139-162
"Opis w przedwojennej twórczości Witolda Gombrowicza", Włodzimierz Bolecki, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1979) : [recenzja] Stefania Szczurkowska Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 263
"Misje i przypadki powojennego teatru", Marta Fik, "Twórczość" nr 10 (1979) : [recenzja] Stefania Szczurkowska Marta Fik (aut. dzieła rec.) s. 273
"Wpisany w historię. (O początkach drogi twórczej Romana Bratnego)", Zenona Macużanka, "Miesięcznik Literacki" nr 11 (1979) : [recenzja] Stefania Szczurkowska Zenona Macużanka (aut. dzieła rec.) s. 303
"Ostatnia miłość Jana Potockiego", Zygmunt Markiewicz, "Ruch Literacki" z. 5 (1979) : [recenzja] Stefania Szczurkowska Zygmunt Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 311
"Fantastyka Utopia. Science fiction. Ze studiów nad rozwojem gatunków", Andrzej Zgorzelski, Warszawa 1980 : [recenzja] Stefania Szczurkowska Andrzej Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 338
"W drodze do wierchu (o twórczości Jalu Kurka)", Elżbieta Cichla-Czarniawska, Warszawa 1980 : [recenzja] Stefania Szczurkowska Elżbieta Cichla-Czarniawska (aut. dzieła rec.) s. 350
">>The Remembrances of a Pollish Exile<< Augusta Antoniego Jakubowskiego", Eugeniusz Żuk, "Ruch Literacki" z. 5 (1979) : [recenzja] Stefania Szczurkowska Eugeniusz Żuk (aut. dzieła rec.) s. 365
"Iwaszkiewicz, Szymanowski, >>Król Roger<<", Małgorzata Komorowska, "Dialog" nr 6 (1980) : [recenzja] Stefania Szczurkowska Małgorzata Komorowska (aut. dzieła rec.) s. 374
"Egzystencja i kreacja", Mieczysław Kuncer, Łódź 1980 : [recenzja] Stefania Szczurkowska Mieczysław Kuncer (aut. dzieła rec.) s. 382
"Stanisław Brucz- zapomniany poeta nowej sztuki", Andrzej K. Waśkiewicz, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1980) : [recenzja] Stefania Szczurkowska Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 418