Znaleziono 7 artykułów

Henryk Jurkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Język współczesnego teatru lalek Henryk Jurkowski s. 54-65
Teatr wobec sacrum - zarys problematyki Henryk Jurkowski s. 77-94
"Teatr lalek w dawnej Polsce. Próba zarysu historycznego", Henryk Jurkowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Magdalena Szymańska Henryk Jurkowski (aut. dzieła rec.) s. 156
"Rosyjski Pietruszka czy teatr lalkarskiego mimu?", Henryk Jurkowski [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Henryk Jurkowski (aut. dzieła rec.) s. 197
"Język współczesnego teatru lalek", Henryk Jurkowski, "Teksty" nr 6 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Henryk Jurkowski (aut. dzieła rec.) s. 245
"Z badań nad genezą szopki", Henryk Jurkowski, "Literatura Ludowa" z.2 (1981) : [recenzja] Maria Prussak Henryk Jurkowski (aut. dzieła rec.) s. 287
"Dzieje teatru lalek. Od wielkiej reformy do współczesności", Henryk Jurkowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Maria Prussak Henryk Jurkowski (aut. dzieła rec.) s. 356