Znaleziono 18 artykułów

Henryk Kowalewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rękopiśmienny kalendarz poznański z XV wieku Henryk Kowalewicz s. 35-53
Średniowieczne zabytki języka polskiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Henryk Kowalewicz s. 50-68
Średniowieczne zabytki języka polskiego w zbiorach biblioteki uniwersyteckiej w Poznaniu Henryk Kowalewicz s. 69-129
Pieśń o wójcie krakowskim Albercie Henryk Kowalewicz s. 125-138
Uwagi o tablicach transliteracyjnych w polskiej instrukcji katalogowania alfabetycznego Henryk Kowalewicz s. 133-140
Dodatki do katalogów: inkunabułów i druków polskich XVI w. Biblioteki UAM w Poznaniu Henryk Kowalewicz s. 164-220
Oddział starych druków Biblioteki Głównej UAM Henryk Kowalewicz s. 167-171
Łacińskie utwory wierszowane w średniowiecznych rękopisach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Henryk Kowalewicz s. 178-194
"Średniowieczne zabytki poezji waganckiej >>Quo miser Exul<< oraz >>Heu, qui quondam claruis<<", Henryk Kowalewicz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1976) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Henryk Kowalewicz (aut. dzieła rec.) s. 186
"Średniowieczna poezja polskich żaków", Henryk Kowalewicz, "Pamiętnik Literacki", T. 64 (1973), z. 1 : [recenzja] Teresa Lancholc Henryk Kowalewicz (aut. dzieła rec.) s. 188
Średniowieczne zabytki poezji waganckiej : "Quo miser exul" oraz "Heu, qui quondam claruit" Henryk Kowalewicz s. 191-198, 2
Średniowieczna poezja polskich żaków Henryk Kowalewicz s. 195-216
"Najstarsze historie o częstochowskim obrazie Panny Maryi. XV i XVI wiek", z rękopisów i starych druków wyd. Henryk Kowalewicz, przekł. tekstów Henryk Kowalewicz, Monika Kowalewiczowa, wprow. do tekstów Henryk Kowalewicz, Zofia Rozanow, Warszawa 1983 : [recenzja] Rafał Karpiński Henryk Kowalewicz (aut. dzieła rec.) Monika Kowalewiczowa (aut. dzieła rec.) Zofia Rozanow (aut. dzieła rec.) s. 207-208
Gereimte Werke in Latein in den Mittelalterlichen Handschriften der Universitatsbibliothek in Poznań Henryk Kowalewicz s. 256
"Historia o Trzech Królach" i "Pieśń przed wojną z Turkami" : dwa zabytki polsko-łacińskiej poezji średniowiecznej Henryk Kowalewicz s. 261-272
"Poezja polsko-łacińska XV wieku. >>Sztuka i ideologia XV wieku<<", Henryk Kowalewicz, Red. P.Skubiszewski, Warszawa 1978 : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Henryk Kowalewicz (aut. dzieła rec.) s. 293
"Średniowieczne exempla polsko-łacińskie. >>Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza", Henryk Kowalewicz, Wrocław 1976 : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Henryk Kowalewicz (aut. dzieła rec.) s. 293
Pieśń "Cesarzowno wszech najświętsza" i łaciński pierwowzór pieśni "Maryja, panno szlachetna" : nieznane zabytki polskiej i łacińskiej poezji bernardyńskiej Henryk Kowalewicz s. 463-474