Znaleziono 8 artykułów

Dobrochna Ratajczakowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szarlatan i teatr Dobrochna Ratajczakowa s. 28-46
O teatrze Bronisława Przyłuskiego Dobrochna Ratajczakowa s. 57-73
Sługa dwóch panów: dwoisty żywot dramatu Dobrochna Ratajczakowa s. 80-92
Wyspiański Dobrochna Ratajczakowa s. 106-121
"Szarlatan i teatr", Dobrochna Ratajczakowa, "Teksty" nr 2 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Dobrochna Ratajczakowa (aut. dzieła rec.) s. 120
"Siła fatalna" romantycznego gestu Dobrochna Ratajczakowa s. 120-135
">>Siła fatalna<< romantycznego gestu", Dobrochna Ratajczakowa, "Teksty" nr 5 (1972) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Dobrochna Ratajczakowa (aut. dzieła rec.) s. 212
"Teatr Artystyczny Bolesława Leśmiana. Z problemów przełomu teatralnego w Polsce (1893-1913)", Dobrochna Ratajczakowa, Wrocław 1979 : [recenzja] Joanna Zawadzka Dobrochna Ratajczakowa (aut. dzieła rec.) s. 327