Znaleziono 16 artykułów

Janusz Kryszak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Zbigniew Andres Antoni Baczewski Zbigniew Bąk Czesława Glensk Stanisław Gębala Janina Hajduk-Nijakowska Wojciech Jekiel Waldemar Klemm Barbara Kryda Janusz Kryszak Andrzej Mencwel Ewa Nawrocka Andrzej Notkowski Gustaw Ostasz Tadeusz Patrzałek Jerzy Pluta Irena Sikora Elżbieta Spławińska Krystyna Turo Wacław Walecki Anna Wiech Bogdan Śmigielski s. 12-80
Sens de la construction - sens de la coordination : (métamorphoses de la poétique d'avant-garde) Janusz Kryszak Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 21-34
"Emigracyjne dusze wracają do kraju" : imaginacyjne i rzeczywiste powroty poetów Janusz Kryszak s. 417, 49-60
Jerzy Kosiński do Józefa Chałasińskiego - listy Józef Chałasiński Jerzy Kosiński s. 133-152
"Katastrofizm ocalający- z problematyki poezji tzw. >>Drugiej Awangardy<<", Janusz Kryszak, Warszawa 1978 : [recenzja] Marian Płachecki Janusz Kryszak (aut. dzieła rec.) s. 159
"Awangarda i agitacja. O zbiorze >>Tak<< Mariana Czuchnowskiego", Janusz Kryszak, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska", 24, Toruń 1985 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Janusz Kryszak (aut. dzieła rec.) s. 217
"Wobec awangardy. Szkic", Janusz Kryszak, "Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu", 1972 : [recenzja] Marian Rawiński Janusz Kryszak (aut. dzieła rec.) s. 218
"Kres poetyckich doświadczeń Tadeusza Peipera. (Wokół >>Kroniki dnia<<)", Janusz Kryszak, "Ruch Literacki", T. 13 (1972), z. 4 : [recenzja] Jacek Trznadel Janusz Kryszak (aut. dzieła rec.) s. 248
Notatnik kanadyjski Janusz Kryszak s. 259-261
Nowe książki o emigracji Janusz Kryszak Wojciech Ligęza (aut. dzieła rec.) Marek Pytasz (aut. dzieła rec.) s. 263-266
"Katastrofizm ocalający. Z problematyki poezji tzw. >>Drugiej Awangardy<<", Janusz Kryszak, wyd.2,rozszerzone, Bydgoszcz 1985 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Janusz Kryszak (aut. dzieła rec.) s. 264
"Współczesna literatura polska na uchodźctwie i emigracji. (Wokół podstawowych pojęć)", Janusz Kryszak, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska 26. Literatura, Toruń 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Janusz Kryszak (aut. dzieła rec.) s. 266
Sarkofag Czesława Miłosza (1911-2004) Janusz Kryszak s. 308-309, 418
Adam Marian Tomaszewski (1918-2002) Janusz Kryszak s. 358-359
Antologia Bogdana Czaykowskiego Janusz Kryszak Bogdan Czaykowski (aut. dzieła rec.) s. 381-386
"Urojona perspektywa. Szkice literackie", Janusz Kryszak, Łódź 1981 : [recenzja] Mirosław Lalak Janusz Kryszak (aut. dzieła rec.) s. 393