Znaleziono 2 artykuły

Zofia Mołodcówna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prace magisterskie napisane na bibliotekoznawstwie w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1979-1985 Zofia Mołodcówna Halina Zgorzelska s. 151-168
"Opowieści biograficzne Wacława Berenta", Zofia Mołodcówna, Warszawa 1978 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Zofia Mołodcówna (aut. dzieła rec.) s. 171