Znaleziono 18 artykułów

Elżbieta Feliksiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Edward Biłoś Barbara Bobrowska Andrzej Borowski Paul Coates Oskar Stanisław Czarnik Barbara Czwórnóg-Jadczak Barbara Domańska Józef Dużyk Barbara Falecka Elżbieta Feliksiak Maria Garbaczowa Jan Godyń Andrzej Krzysztof Guzek Józef Hodyl Józef Japola Norbert Kornillowicz Krzysztof Maciej Krasuski Marek Kędzierski Krystyna Laskowicz Magdalena Lubelska Bogumiła Malek Elżbieta Malinowska Henryk Michalski Leonard Neuger Józef Pałka Dorota Piasecka Jurand Sanach Krzysztof Stepnik Maria Barbara Stykowa Jadwiga Szymkowska Jacek Wojciechowski Monika Ziółek Aleksandra Ziółkowska Michał Zięba s. 17-131
Interpretacja jako spotkanie u źródeł wiersza : Cyprian Norwid: "Moralności" Elżbieta Feliksiak s. 37-49
Przestrzeń otwartego sporu Elżbieta Feliksiak s. 72-92
Stepowe tropy i szyfry w "Marii" Antoniego Malczewskiego Elżbieta Feliksiak s. 79-85
Darwin Norwida Elżbieta Feliksiak s. 82-99
"Przestrzeń otwartego sporu", Elżbieta Feliksiak, "Teksty" nr 3 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Elżbieta Feliksiak (aut. dzieła rec.) s. 125
Tomasz Mann i Nietzsche Elżbieta Feliksiak s. 138-149
"Darwin Norwida", Elżbieta Feliksiak, "Teksty" nr 4 (1972) : [recenzja] M. P. Elżbieta Feliksiak (aut. dzieła rec.) s. 167
Vico, Michelet, Norwid Elżbieta Feliksiak s. 179-186
"Wartość - Sacrum - Norwidd : studia i szkice aksjologicznoliterackie", Stefan Sawicki, Lublin 1994-2007 : [recenzja] Elżbieta Feliksiak Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 198-205
"Wilno jako ognisko oświaty w latach próby : świadectwa o szkole lat 1939-1945", pod red. Elżbiety Feliksiak, Marty Skorko-Barańskiej, Białystok 1991 : [recenzja] Leszek Zasztowt Elżbieta Feliksiak (aut. dzieła rec.) Marta Skorko-Barańska (aut. dzieła rec.) s. 207-209
Historia literatury i życia w komparatystycznym światłocieniu : wokół książek Hany Voisine-Jechovej (Sanerovej) Elżbieta Feliksiak s. 222-233
"Interpretacja jako spotkanie u źródeł wiersza, Cyprian Norwid: >>Moralności<<", Elżbieta Feliksiak, "Pamiętnik Lite­racki" 1983 z. 4 : [recenzja] E. Sz.-M. Elżbieta Feliksiak (aut. dzieła rec.) s. 244
"Teoria listu", Stefania Skwarczyńska, na podstawie lwowskiego pierwodruku opracowali Elżbieta Feliksiak i Mariusz Leś, Białystok 2006 : [recenzja] Grzegorz Selwach Elżbieta Feliksiak (aut. dzieła rec.) Mariusz Leś (aut. dzieła rec.) Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 254-256
">>Moralność<< C.Norwida", Elżbieta Feliksiak [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Elżbieta Feliksiak (aut. dzieła rec.) s. 296
"Norwid", Zdzisław Łapiński, Kraków 1971, Społeczny Instytut Wydawniczy «Znak», ss. 180 : [recenzja] Elżbieta Feliksiak Zdzisław Łapiński (aut. dzieła rec.) s. 332-339
"Tomasz Mann i Nietzsche", Elżbieta Feliksiak, "Teksty" nr 3 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Elżbieta Feliksiak (aut. dzieła rec.) s. 356
"Pomiędzy historią a teorią literatury", Stefania Skwarczyńska, Warszawa 1975 : [recenzja] Elżbieta Feliksiak Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 382-394