Znaleziono 6 artykułów

Maria Cytowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Krasicki a antyk Maria Cytowska s. 39-52
"Nowe uwagi o >>Żywotach Królów Polskich<< Klemensa Janickiego", Maria Cytowska [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Barbara Otwinowska Maria Cytowska (aut. dzieła rec.) s. 119
"Nad >>Trenami<<Jana Kochanowskiego. Od motta do genezy poematu", Maria Cytowska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1979) : [recenzja] Maria Piasecka Maria Cytowska (aut. dzieła rec.) s. 143
Nad "Trenami" Jana Kochanowskiego : od motta do genezy poematu Maria Cytowska s. 181-186
"Krasicki a antyk", Maria Cytowska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1980) : [recenzja] Zbigniew Kloch Maria Cytowska (aut. dzieła rec.) s. 354
"Od Aleksandra do Alwara (Gramatyki łacińskie w Polsce w XVI w.)", Maria Cytowska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968 : [recenzja] Maria Cytowska (aut. dzieła rec.) s. 415