Znaleziono 3 artykuły

Hryhorij Werwes

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Maksym Rylski Hryhorij Werwes Tatiana Hołyńska (tłum.) s. 141-155
"Jarosław Iwaszkiewicz. Szkic krytycznoliteracki", Hryhorij Werwes, Tłum. (z jęz. ukraińskiego) T.Hołyńska, Warszawa 1979 : [recenzja] Jan Zieliński Hryhorij Werwes (aut. dzieła rec.) s. 201
"Tam, gdzie Ikwy srebrne fale płynął. Z dziejów stosunków literackich polsko-ukraińskich w XIX i XX wieku", Hryhorij Werwes, Warszawa 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Hryhorij Werwes (aut. dzieła rec.) s. 234