Znaleziono 6 artykułów

Andrzej J. Zakrzewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Straty duchowieństwa diecezji częstochowskiej w okresie II wojny światowej Andrzej J. Zakrzewski s. 51-57
Ukształtowanie się literackiego toposu jasnogórskiego na przełomie XV Andrzej J. Zakrzewski s. 61-79
Dziesięciolecie działalności polonistyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie Bożena Puchała Andrzej J. Zakrzewski s. 103-126
"Rzeczywistość historyczna w kazaniach", Jan Związek, Częstochowa 2009 : [recenzja] Andrzej J. Zakrzewski Jan Zwiąek (aut. dzieła rec.) s. 178-180
"Kształcenie opinii publicznej w XVIII w. na przykładzie działalności kaznodziejskiej Michała F. Karpowicza (1744-1803)", Andrzej J. Zakrzewski, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1978) : [recenzja] Małgorzata Szejna Andrzej J. Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 203
Stanisław Leszczyński w świecie niedowiarków Małgorzata Skwarczyńska Andrzej J. Zakrzewski Małgorzata Skwarczyńska (tłum.) s. 391-419